Mooi wonen – Castricum

links voor

Met de gevelwijziging volgen we de contouren van de bestaande luifel. Deze luifel, met zijn specifieke vorm, was onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp en als zodanig vergund. Waar in het oorspronkelijke ontwerp een architectonisch ontworpen bloembak was, wordt deze ruimte nu ingevuld door een multifunctioneel volume. Functionerend als privacy scherm voor het balkon, te gebruiken als fietsen-, klikoberging, brievenbussen tableau voor de nieuwe appartementen en loopbegeleiding richting de entrees van het oorspronkelijke en de nieuwe appartementen op de begane grond. Het volume volgt de uitwaaierende contouren van de oorspronkelijke luifel. Waar vroeger een publieke en algemeen uitnodigende kantoorgevel was. Is middels deze kleinschalige architectonische ingreep een sociaal veilige en verlichte entree gecombineerd met de creatie van een beschut en private buitenruimte van het nieuwe appartement aan de voorzijde. Hiermee is de entreezone verplaatst naar de belangrijkste openbare ruimte. Door de erfafscheiding niet met een balustrade, maar met beplanting te realiseren, wordt een vriendelijke zachte, minder abrupte overgang naar de straat gerealiseerd.

rechts voor

Het project betreft een herbestemming en splitsing van een bestaand kantoorgebouw in twee appartementen op de begane grond. Voor dit project hebben wij in een eerder stadium de transformatie en herbestemming van de kantoren naar woningen gerealiseerd. Hiervoor heeft ons bureau alle procedures begeleid. Denk hierbij aan al het benodigde tekenwerk, het schrijven van een Goede Ruimtelijke Onderbouwing, coördineren en aanleveren van aanvullende rapportages en overleg met belanghebbende en instanties.

nieuwe indeling

STATUS : In uitvoering
OPDRACHTGEVER : Vastgoedontwikkelaar
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie