STB 2009

De Standaardtaakbeschrijving (STB) kan worden gebruikt om de inhoud van uw opdracht vast te stellen. Hij vormt de onderlegger voor de lijst van werkzaamheden die uw architect u aanbiedt. Daarop staat aangegeven welke werkzaamheden bij een bepaalde opdracht voor u worden verricht. U kunt ook zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project.

De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR, de standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

Voordelen van het gebruik van de STB 2009

Gebruik van de STB biedt verschillende voordelen:

  • Verbeterde communicatie: de verwachtingen over en weer zijn duidelijker en, in het geval van meerdere adviseurs, ook wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Heldere afspraken over te verrichten werk, verantwoordelijkheden en resultaten.
  • Meerwerk is eenvoudig aantoonbaar: alle taken die niet vooraf zijn afgesproken, zijn immers meerwerk.
  • Honorarium is beter vast te stellen: door al in het offertestadium met de STB te werken, krijgt de adviseur in een vroeg stadium inzicht in de taken die hij moet gaan uitvoeren en de werkzaamheden die dat met zich meebrengt. Door hier een urenbegroting en de interne/externe uurtarieven aan te koppelen, kan het honorarium worden bepaald.

STB Applicatie

Met behulp van een applicatie kunt u optimaal gebruikmaken van de STB. Daarom geven BNA en NLingenieurs de database in licentie aan bedrijven die software ontwikkelen zodat u goed en efficiënt met de STB kunt werken.De STB wordt in applicatie geëxploiteerd door commerciële parttijen die niet aan de BNA zijn verbonden. U vindt deze applicaties via www.projecttasks.nl en www.dnrstb.nl

Print Friendly, PDF & Email