ALGEMENE VOORWAARDEN

Contractvorming

Wanneer u kiest voor Van Wilsem en Cabri, worden afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden en de bijbehorende voorwaarden. Wij hanteren standaard algemene voorwaarden, zorgvuldig opgesteld met oog voor alle belangen. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgestemd op deze voorwaarden.

Als BNA bureau houden wij ons aan de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding. DNR 2011 is gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam (78/2011 / 56/2013), tenzij anders uitdrukkelijk afgesproken, schriftelijke vastgelegd en ondertekend.

De Nieuwe Regeling (DNR)

Onze standaard werkwijze is gebaseerd op de DNR (De Nieuwe Regeling). DNR is een heldere regeling die voorziet in afspraken voor diverse soorten vragen en aanbiedingen in de markt. Het is toepasbaar op opdrachten van elke omvang, zowel monodisciplinair als geïntegreerd.

Lees meer over de DNR.

Standaardtaakbeschrijving (STB)

De DNR-STB (Standaardtaakbeschrijving) wordt gebruikt om de inhoud van uw opdracht te bepalen en vormt de basis voor de lijst van aangeboden werkzaamheden. Hierop staat aangegeven welke taken specifiek voor uw opdracht worden uitgevoerd. U heeft de mogelijkheid om zelf werkzaamheden toe te voegen of bepaalde taken verder te specificeren. Daarnaast kunt u een taakverdelingsoverzicht opstellen om de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een project weer te geven.

Lees meer over de STB.

Consumentenregeling (CR)

De Consumentenregeling omvat de algemene voorwaarden voor consumenten en architecten, waarin de onderlinge verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect worden vastgelegd. Naast opdrachten van particulieren is de regeling ook van toepassing op opdrachten van kleine rechtspersonen, zoals een winkelier die zijn bedrijfsruimte wil laten verbouwen.

Lees meer over de CR.

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs.

Lees meer over de BNA.

Lees meer over NLingenieurs.

Print Friendly, PDF & Email