Vergunningvrij

Vergunningvrij bouwen scheelt tijd en geld

De wetgeving rond vergunningvrij bouwen is aanzienlijk verruimd. Niet alleen is het vaak mogelijk dakramen, zonnepanelen of schuttingen vergunningvrij te plaatsen. Ook is het aanpassen van bestaande kozijnen, het plaatsen van een dakkapel of het bouwen van een aan-, uit- of bijgebouw in veel gevallen vergunningvrij. Natuurlijk gelden hier wel specifieke regels. Over het algemeen geldt dat aanpassingen aan de zij- of achtergevel, binnen bepaalde voorwaarden, mogelijk zijn. Aanpassingen aan een monument zijn altijd vergunning plichtig, wijzigingen aan een beschermd stads- dorpsgezicht meestal ook.

De rijksoverheid heeft per type bouwplan een brochure met voorwaarden opgesteld.

Wat is vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen geeft u de vrijheid om binnen vastgestelde grenzen te bouwen, zonder vooraf toestemming te vragen aan de overheid. U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor locatieonderzoek, kwaliteit en uitvoering. Geen voorafgaande beoordeling door de overheid betekent dat u moet zorgen dat uw project natuurlijk wel voldoet aan de voorschriften. Vooraf informeren bij de gemeente is altijd slim om onnodige sloop te voorkomen. Ontdek de vrijheid van vergunningvrij bouwen en wat wij hierin voor u kunnen betekenen!

Niet regelvrij

Hoewel de gemeente de bouwplannen niet toetst via een omgevingsvergunning, betekent dit niet dat er geen verplichtingen zijn. De Woningwet, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en het Bestemmingsplan bevatten specifieke voorschriften die moeten worden nageleefd. Ook de gemeente kan per locatie aanvullende eisen stellen aan vergunningvrij bouwen. Hoewel u mogelijk geen vergunning nodig heeft voor de bouw, kan een omgevingsvergunning voor andere activiteiten wel nodig zijn, zoals het gebruik of verplaatsen van een inrit. Niet alles is toegestaan qua uiterlijk; daarom is er een excessenregeling voor ernstige schendingen van welstandseisen, waarbij de eigenaar kan worden verplicht het bouwwerk aan te passen.

Wel een architect

Tuinpaviljoen-slide

Bovenstaand project hebben wij vergunningvrij gerealiseerd.

Bij (ver)bouwplannen is zelf vooronderzoek naar vergunningvrije mogelijkheden aan te raden. Lukt dat niet, dan kunnen wij uw wensen inventariseren en onderzoeken of vergunningvrij bouwen mogelijk is. In veel gevallen, of met kleine aanpassingen, hoeft geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Wat tijdwinst en kostenbesparing oplevert!

Wanneer een omgevingsvergunningen noodzakelijk blijkt, kunnen wij u stapsgewijs adviseren.

Voor meer informatie bieden wij vrijblijvend 1 uur advies op maat aan.

Lees meer over vergunningvrij bouwen.

Tekst deels overgenomen uit De Kleine Gids Vergunningvrij bouwen 2011.
Print Friendly, PDF & Email