Vergunningvrij

Vergunningvrij bouwen scheelt tijd en geld

De wetgeving rond vergunningvrij bouwen is aanzienlijk verruimd. Niet alleen is het vaak mogelijk dakramen, zonnepanelen of schuttingen vergunningvrij te plaatsen. Ook is het aanpassen van bestaande kozijnen, het plaatsen van een dakkapel of het bouwen van een aan-, uit- of bijgebouw in veel gevallen vergunningvrij. Natuurlijk gelden hier wel specifieke regels. Over het algemeen geldt dat aanpassingen aan de zij- of achtergevel, binnen bepaalde voorwaarden, mogelijk zijn. Aanpassingen aan een monument zijn altijd vergunning plichtig, wijzigingen aan een beschermd stads- dorpsgezicht meestal ook.

De rijksoverheid heeft per type bouwplan een brochure met voorwaarden opgesteld.


Wat is vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen betekent dat men binnen bepaalde kaders (situering, afmetingen, gebruiksfuncties) mag bouwen zonder dat daarvoor vooraf, door middel van een vergunning, of door het vooraf moeten melden, toestemming nodig is van de overheid. Bij bouwwerken die binnen het vergunningsvrij bouwen passen wordt als het ware de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of op die plek mag worden gebouwd, de kwaliteit en de uitvoering van het bouwwerk geheel bij de opdrachtgever neergelegd. Er is geen overheidsinstantie die nog vooraf beoordeelt of beslist, dat wat de opdrachtgever wil bouwen voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit, het bestemmingsplan of de bouwverordening. Uiteraard kan wel vooraf bij de gemeente worden geïnformeerd of een gewenst bouwwerk wel of niet vergunningsvrij kan worden gebouwd. Dat is in veel gevallen zeer verstandig. Want het zou zonde zijn, dat iets wat u net hebt gerealiseerd uiteindelijk toch gesloopt moet worden.


Niet regelvrij

Ondanks dat de bouwplannen niet middels een omgevingsvergunning getoetst worden door de gemeente. Betekend het niet dat er geen eisen zijn waaraan u zich moet houden. In de woningwet, het bouwbesluit, de bouwverordening en het bestemmingsplan zijn specifieke regels opgenomen, waaraan gewoon moet worden voldaan. Daarbij is het mogelijk dat u geen specifieke vergunning nodig heeft voor het bouwen, maar wel een omgevingsvergunning voor een andere activiteit. Denk hierbij aan het gebruik of het verplaatsen van een inrit. Ook is niet zomaar alles qua uiterlijk toegestaan. Hiervoor is er een excessenregeling, wanneer bouwwerken in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand, kan de eigenaar worden aangeschreven het bouwwerk verplicht en onder dwang aan te passen.


Waarom wel een architect

Tuinpaviljoen-slide

Bovenstaand project hebben wij vergunningvrij gerealiseerd.

Indien u (ver)bouw plannen heeft, is het zeker aan te raden zelf vooronderzoek te doen of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn te realiseren. Komt u er niet uit, dan kan Van Wilsem & Cabri uw wensen inventariseren en onderzoeken of dit vergunningsvrij te realiseren is.

Omdat er in veel gevallen, of met kleine aanpassingen, geen omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd, bespaart u procedure tijd. Daarnaast hoeft u geen leges te betalen. En ontwijkt u soms vervelende discussies met de welstand. Kortom vergunningsvrij bouwen scheelt tijd en geld.

Wanneer wel een omgevingsvergunning noodzakelijk is, kunnen wij u stapsgewijs adviseren.

Voor meer informatie bieden wij vrijblijvend 1 uur advies op maat aan.

Lees meer over vergunningvrij bouwen.

Tekst deels overgenomen uit De Kleine Gids Vergunningvrij bouwen 2011.
Print Friendly, PDF & Email