BNA bureau

logo[1]De BNA – voluit de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten – is de enige branchevereniging van architecten in ons land.

Meer dan zeventig procent van de architectenbureaus in Nederland is aangesloten bij de BNA. Welke voordelen heeft het inschakelen van een BNA-architect voor opdrachtgevers?

In Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De  BNA-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende  als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. Daarom hebben zij  afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen.  Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. Door lid te  zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden.

BNA_Keurmerk_NL

BNA-architecten

  • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU);
  • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring,
  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid,
  • zijn verplicht jaarlijks aan de voorgeschreven bij- en nascholing te besteden,
  • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit,
  • garanderen absolute vertrouwelijkheid,
  • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd,
  • zijn gehouden aan de Gedragsregels van de BNA.

Opdrachtgevers en gebruikers kunnen erop vertrouwen dat BNA-architecten gekwalificeerd zijn én blijven voor de actuele bouwopgave.

Lees meer over de BNA.

Film Goed plan Architect

Print Friendly, PDF & Email