BNA bureau

logo[1]

De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Branchevereniging van Nederlandse Architecten, vertegenwoordigt als enige branchevereniging van architecten in Nederland meer dan zeventig procent van de architectenbureaus in het land.

Waarom zou een opdrachtgever overwegen om samen te werken met een BNA-architect?

In Nederland geniet de titel ‘architect’ wettelijke bescherming. BNA-architecten zien deze bescherming als noodzakelijk, maar onvoldoende als garantie voor een kwalitatieve uitoefening van het vak. Daarom hebben zij onderling afspraken gemaakt over de manier waarop zij hun beroep willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan hierbij centraal. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten deze kwaliteitseisen en zijn zij verplicht zich eraan te conformeren.

BNA_Keurmerk_NL

BNA-architecten

Staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU).

  • Hebben minimaal twee jaar praktijkervaring.
  • Zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
  • Zijn verplicht jaarlijks aan de voorgeschreven bij- en nascholing te besteden.
  • Nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit.
  • Garanderen absolute vertrouwelijkheid.
  • Aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd.
  • Zijn gehouden aan de Gedragsregels van de BNA.

Opdrachtgevers en gebruikers kunnen erop vertrouwen dat BNA-architecten gekwalificeerd zijn én blijven voor de actuele bouwopgave.

Lees meer over de BNA.

Film Goed plan Architect

Print Friendly, PDF & Email