Disclaimer

Disclaimer

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden DNR en/of CR van toepassing zoals opgesteld door de BNA, deze voorwaarden zijn vrij te verkrijgen via VWENCA, de BNA en vrij in te zien op de website. De Verklaring Wettelijke Informatieplicht | VWI is te downloaden via onze website. De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen voor wie het bericht is bedoeld.

Deze site van VWENCA is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Van VWENCA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze site bevat links naar andere internetsites. VWENCA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de inhoud van de informatie op, of voor de gevolgen van het gebruik van aan deze site gelinkte internetsites van derden.


Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Van Wilsem & Cabri BNA (hierna VWENCA) worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Wij verzoeken u vriendelijk geen directe links naar afbeeldingen of andere informatie op de site te maken, anders dan de links die op de pagina beschikbaar zijn, zonder schriftelijke toestemming van VWENCA.


E-mail

De ontvanger mag de informatie in e-mail en bijlagen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld door VWENCA. Het auteursrecht berust bij Van Wilsem & Cabri Architectuur en Management. VWENCA draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Mocht dit bericht verkeerd terechtkomen stuurt u het a.u.b. retour afzender en verwijder het bericht uit uw bestanden. Aan de inhoud van bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Dit bericht is gecontroleerd op computervirussen door een geautomatiseerd systeem.


Privacy

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Print Friendly, PDF & Email