Consumentenregeling

Standaard is op alle werkzaamheden de actuele DNR van toepassing, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd. 

De Consumentenregeling (CR) bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast.

Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Indien in de overeenkomst de Consumentenregeling 2013 van toepassing wordt verklaard. Dient de regeling eveneens aan u als bijlage bij de overeenkomst aan de opdrachtgever te worden toegezonden toegezonden. De consumentenregeling is begin 2013 herzien en aangepast aan het nieuwe Bouwbesluit.

De consumentenregeling bestaat uit de onderstaande 5 documenten:

Meer informatie of vragen? Bekijk het document Vragen en antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email