Standaardtaakbeschrijving

Standaard is op alle werkzaamheden de actuele DNR van toepassing, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd. 

De Standaardtaakbeschrijving (STB) kan worden gebruikt om de inhoud van uw opdracht vast te stellen. Hij vormt de onderlegger voor de lijst van werkzaamheden die uw architect u aanbiedt. Daarop staat aangegeven welke werkzaamheden bij een bepaalde opdracht voor u worden verricht. U kunt ook zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project.

De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR, de standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

Voordelen van het gebruik van de STB.

Gebruik van de STB biedt verschillende voordelen:

  • Verbeterde communicatie: de verwachtingen over en weer zijn duidelijker en, in het geval van meerdere adviseurs, ook wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Heldere afspraken over te verrichten werk, verantwoordelijkheden en resultaten.
  • Meerwerk is eenvoudig aantoonbaar: alle taken die niet vooraf zijn afgesproken, zijn immers meerwerk.
  • Honorarium is beter vast te stellen: door al in het offerte stadium met de STB te werken, krijgt de adviseur in een vroeg stadium inzicht in de taken die hij moet gaan uitvoeren en de werkzaamheden die dat met zich meebrengt. Door hier een urenbegroting en de interne/externe uurtarieven aan te koppelen, kan het honorarium worden bepaald.

STB 2014

De laatste versie van de STB dateert van 2014. Hieronder vind je beschrijving van de standaardtaken:

Toelichting

In “het groene boekje” vind je de toelichting op (de totstandkoming) van de STB 2014.

Print Friendly, PDF & Email