Standaardtaakbeschrijving

Standaard is de actuele DNR van kracht op al onze werkzaamheden, tenzij vooraf expliciet anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

De Standaardtaakbeschrijving (STB) biedt een structuur om de opdrachtinhoud te bepalen en vormt de basis voor de aangeboden werkzaamheden. Deze lijst geeft duidelijk aan welke taken bij een specifieke opdracht voor u worden uitgevoerd. U heeft tevens de mogelijkheid om zelf werkzaamheden toe te voegen of specifieke taken verder te specificeren. Daarnaast kunt u met behulp van de STB een taakverdelingsoverzicht opstellen, waarin de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project wordt weergegeven.

De STB kan worden gecombineerd met de DNR, de standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

Voordelen van de STB

Het gebruik van de STB biedt diverse voordelen:

  1. Verbeterde communicatie: duidelijkere verwachtingen en helderheid over verantwoordelijkheden, vooral in samenwerking met meerdere adviseurs.
  2. Heldere afspraken over uit te voeren werkzaamheden, verantwoordelijkheden en beoogde resultaten.
  3. Eenvoudige vaststelling van meerwerk: alle taken die niet vooraf zijn afgesproken, worden als meerwerk beschouwd.
  4. Betere bepaling van het honorarium: door in het offertestadium met de STB te werken, krijgt de adviseur vroegtijdig inzicht in de uit te voeren taken en bijbehorende werkzaamheden. Door een urenbegroting te maken en de interne/externe uurtarieven te koppelen, kan het honorarium worden bepaald.

STB 2014

De laatste versie van de STB dateert van 2014. Hieronder vind je beschrijving van de standaardtaken:

Toelichting

In “het groene boekje” vind je de toelichting op (de totstandkoming) van de STB 2014.

Print Friendly, PDF & Email