Bouwmeesters


Van Wilsem & Cabri    Bouwmeesters pur sang

Ontzorgen is het kernbegrip. Vanaf de eerste schets, tot de oplevering en eventueel de nazorg, zijn Harry van Wilsem en René Cabri het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

Samen hebben ze meer dan 20 jaar expertise in verbouw en nieuwbouw van woningen, restauratie van gemeentelijke en rijksmonumenten, bedrijfsgebouwen, kantoren, scholen, hotels en restaurants.

Met een team van medewerkers, wordt er gewerkt aan een diversiteit van projecten, juist deze brede scope karakteriseert het bureau en staat centraal in de aanpak van elk project.

Harry van Wilsem is architect, René Cabri is senior bouwkundig ingenieur. Deze samenwerking resulteert in energiezuinige ontwerpen van hoog niveau met doordachte bouwkundige details.

Door ruimtes slim in te delen en handig te combineren ontstaat er meer leefruimte binnen de beschikbare vierkante meters. Daardoor kan er vaak verrassend veel gerealiseerd worden binnen een soms beperkt budget.

Mooie voorbeelden hiervan zijn het nieuwe clubhuis van de Castricumse Hockeyvereniging MHCC en het kleurrijke bedrijfspand van Keijzer Papier BV in Wormerveer.

Zowel de professional als de particulier zijn van harte welkom bij Van Wilsem en Cabri, zo is er inmiddels een breed scala aan projecten gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe woonwijk de Molengang in Heerhugowaard, of inbreidingslocatie Juliaan in Castricum.

De verbouw, restauratie en/of herbestemming van (Rijks)monumenten, of de nieuwbouw van diverse energiezuinige villa’s..

Diverse appartementencomplexen (o.a. in Castricum, Heiloo en Den Haag) zijn inmiddels gerealiseerd of in aanbouw. Naast nieuwbouw, betreft dit veelal herbestemmingsprojecten, waarbij een bestaand pand wordt omgevormd tot appartementencomplex.

Niet altijd is daarvoor een bouwvergunning noodzakelijk, ook zonder kan er veel gerealiseerd worden, dat scheelt geld en tijd. Zo hebben wij recentelijk een fraaie vergunningsvrije aanbouw in Akersloot opgeleverd en is deze woning eenvoudig levensloopbestendig gemaakt.


VW&CA werkt met BIM

Als architectenbureau kiezen wij er veelal voor onze projecten in Autodesk Revit op te zetten. Hiermee kunnen wij de samenwerking met andere disciplines zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo kunnen we met een virtueel 3D-gebouwmodel snel onze ontwerpuitgangspunten inzichtelijk maken voor de opdrachtgever en overige bouwpartners. (Autodesk is één van de marktleiders op dit vlak, waardoor onderlinge gegevensuitwisseling snel en vlekkeloos kan verlopen.) 

Het blijft niet bij een 3D-gebouwmodel alleen; steeds meer opdrachtgevers in de bouw vragen dat projecten in een integraal BIM-model worden uitgewerkt.

BIM Building Information Modeling is een werkmethodiek waarbij zo veel mogelijk waardevolle informatie over de hele levenscyclus van een bouwwerk centraal wordt verzameld en opgeslagen. Alle partijen betrokken bij het ontwerp en realisatie van een bouwproject werken samen in of rond één database. Hierin worden alle gegevens van o.a. de architect, constructeur, installateurs en aannemers samengevoegd. Met deze integrale en multidisciplinaire samenwerking is goed inzichtelijk te maken hoe deze verschillende vakgebieden zich onderling in een gebouw gedragen.

Met BIM kunnen projecten niet alleen goed gevisualiseerd worden, aanvullend is er een hoge mat van informatie uitwisseling tussen bouwpartners mogelijk en worden daarmee faalkosten voorkomen.


Nieuwsgierig geworden?

Wij bieden u 1 uur vrijblijvend advies bij u thuis, op uw kantoor of in onze ontwerpstudio.

Kijk verder op deze website, of op onze pagina’s in de sociale media en profiteer van onze expertise in ontwerp, kosten en techniek.


Persoonlijke informatie

ing. René Cabri – Senior Bouwmanager – Mede eigenaar

Print Friendly, PDF & Email