DNR 2011 – Juli 2013

De Nieuwe Regeling (DNR)

Onze diensten vallen onder De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), waarin bepalingen over aansprakelijkheid en arbitrage zijn opgenomen. Deze standaardvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam (78/2011 / 56/2013).

Contractuele Ralatie Opdrachtgever – Architect, Ingenieur en Adviseur

Het wordt aanbevolen het contract te baseren op algemene voorwaarden, zoals vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Deze voorwaarden zijn afgestemd op een goede belangen afweging en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect.

DNR staat voor De Nieuwe Regeling, herzien in 2011 en aangepast in 2013 (in Artikel 56 DNR 2011) . Het biedt duidelijke afspraken voor diverse opdrachten, ongeacht omvang of type.

Gebruik van DNR

Voor ontwerp, advies en management in de bouw is DNR geschikt, inclusief architecten, constructeurs en projectmanagers. Het is niet van toepassing op contractsvormen voor ontwikkelende en uitvoerende partijen. DNR is gebaseerd op Nederlandse regelgeving en wordt aanbevolen door BNA en NLingenieurs.

Meer informatie en downloads op de BNA-website.

Aanvragen van DNR

DNR bestaat uit losse publicaties: Rechtsverhouding DNR en Toelichting inclusief Model Basisopdracht. Beschikbaar via VWENCA, BNA Shop en downloads op de BNA-website.

English Version of DNR

The Legal Relationship DNR 2011 and the Explanation with Model Basic Agreement have been translated into English.

Print Friendly, PDF & Email