REGISTER ARCHITECT

logoBADe Wet op de architectentitel is op 1 oktober 1988 in werking getreden. Ze beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Alleen degene die staan ingeschreven in het architectenregister mogen de titel voeren waaronder ze staan ingeschreven. De wet beschermt de titel, niet het beroep van architect. Iedereen mag in Nederland werkzaamheden op het gebied van architectuur verrichten, mits men zich niet ten onrechte van de titel architect bedient. Datzelfde geldt voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten.

Doelstellingen:

  1. Kwaliteitsborging: Waarborgen dat vormgevers van stad en land voldoende zijn opgeleid om vakbekwaam hun werk te doen.
  2. Bescherming van opdrachtgevers: Door de beschermingen van de architectentitel mogen opdrachtgevers ervan uitgaat ze met voldoende gekwalificeerde architecten in zee gaan.
  3. Uitvoeren van de Europese regelgeving: Dit versterkt de positie van de Nederlandse architect ten opzichte van zijn Europese collega’s en vergemakkelijkt de toegang tot werk in andere EU-landen.

De Wet op de architectentitel verplicht architecten die staan ingeschreven in het architectenregister hun vakkennis op peil te houden door jaarlijks tenminste 16 uur aan passende bij- en nascholing te besteden. De geregistreerde kan dit op eigen wijze invullen en dient op grond van artikel 27aa van de wet bij het uitbrengen van een offerte aan de (potentiële) opdrachtgever te melden hoe hij heeft voldaan aan zijn verplichting.

Lees meer over het Bureau Architectenregister.

Print Friendly, PDF & Email