Specialisaties

Zowel Van Wilsem als Cabri zijn deskundig op hun eigen terrein, waarbij de samenwerking zorgt voor een ideale wisselwerking tussen architectuur en bouwmanagement. Dat levert frisse, krachtige en vernieuwende ontwerpen op met speciale aandacht voor budgettering, detaillering en planning, waarbij er altijd wordt gezocht naar de juiste balans tussen eenvoud en functionaliteit.

Onderstaand volgt een beknopt overzicht aan specialisaties, dit zijn slechts een paar selectieve voorbeelden van ons totale pakket aan werkvelden.

Meer informatie over (ver)bouwen met een architect (pdf).


2013-09-13 16.25.21

Particuliere woningbouw

Als allround bureau hanteren wij geen éénduidige moderne of klassieke bouwstijl. Bij het ontwerpen van uw woning, gaan wij uit van uw persoonlijke levensstijl en ontwerpen wij op basis van uw wensen, ideeën en voorbeelden uw ideale droomhuis. Niet een standaard woning, maar een verlengstuk van uzelf. Waarbij energiezuinigheid, toekomst bestendig wonen en een prettige leefomgeving in de toepassing van de juiste materialen, kleuren en texturen de boventoon voeren.


Zorgwoningen, Toekomstbestendig wonen

Een speciaal onderdeel van de woningbouw vormen zorgwoningen. Door onze ervaring in realisatie van woonzorg gerelateerde woningbouw. Vormt toekomstbestendig wonen een logisch vervolg. Steeds langer wilt men thuis kunnen blijven wonen, waarbij de woning zich gedurende de gebruiksjaren eenvoudig aan de levensloop moet kunnen aanpassen.


2013-09-13 16.25.21

Restauratie en Renovatie

Ruime ervaring hebben wij in restauratie en renovatie van diverse Rijks en Gemeentelijke monumenten. Of het nu een klassieke stolpboerderij, een Oudhollandse schuur een klassiek grachtenpand, of een grootschalig appartementencomplex betreft. Gevoel en verstand van de juiste materialisering en detaillering is hierbij onontbeerlijk.


Verbouw, Hergebruik en Revitalisering

Bestaande gebouwen zijn aan veranderingen onderhevig. Niet alleen de oorspronkelijke functie van het pand zelf, is aan aanpassingen onderhevig. De woningen van 30 jaar geleden, voldoen niet meer aan de huidige eisen. Ook de bestemming van een gebouw kan in zijn bestaansduur veranderen. Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van revitalisering, kijken wij niet naar de bestaande indeling. Maar onderzoeken we de mogelijkheden die binnen de bouwkundige structuur van het pand haalbaar zijn. Op deze manier worden onnodige kosten, door dure constructieve of bouwkundige ingrepen voorkomen. Dit spaard tijd en geld.

Of het nu gaat om de transformatie van een bestaand pand naar woningen, winkelruimte, een hotel, flexwerk plekken of een schoolgebouw. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Zeker bij het realiseren van huurappartementen is onze kennis van het splitsing- en parkeerbeleid in de verschillende gemeenten en bovenal de (particuliere) huurpunten regelgeving essentieel.


Projectmatige woningbouw, inbrei locaties

en herverkaveling

Specialistische projectmatige woningbouw, waarbij aanheling of aanvulling op het bestaande stedelijk weefsel vereist is, behoort tot onze specialiteit, zowel in de koop- als huursector. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om 3, 50 of 100 woningen. Essentieel is de verhouding tussen bouwkosten, ontwerp en de realisatie van een sfeervolle nieuwe woonomgeving.


IMAG0233-nieuw-001

Kantoren en Bedrijfsgebouwen

Kantoren en bedrijfsgebouwen vragen om een no nonsens oplossing. Tijdens het ontwerp en de realisatie gaan wij op zoek naar de essentie van uw bedrijf. Op deze bepalen wij de effectieve ruimtevraag in samenspel met uw budget. Het programma van eisen en de toekomstvisie is daarbij lijdend.


Bouwmanagement, Facilitair tekenwerk

Voor diverse architecten-, bouwmanagementbureau’s en ontwikkelaars begeleiden en werken wij bouwprojecten uit. De grootte van het project maakt daarbij niet uit. De essentie van onze aanpak is; verstand van het bouwproces, detaillering, budgettering en planning. Doordat wij zelf een architectenbureau zijn met een gedegen bouwkundige onderbouwing. Begrijpen en belangrijker, kunnen wij de visie van architecten vertalen in maakbare en kwalitatief hoogwaardige details.


Specialisme in de breedte

Of het nu gaat om een verbouwing of uitbreiding van een woning, horeca- of hotelcomplex. Het realiseren van een nieuw clubhuis, bedrijfshal of het ontwerpen van een recreatiepark. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Onze specialiteit ligt juist in deze breedte en dat kan leiden tot interessante wisselwerkingen.

Van ontwerp tot oplevering en dat is een formule voor succes.


 

Print Friendly, PDF & Email