Kooiplein Castricum

Wij hebben een eerste idee uitgewerkt voor een fris en toekomstbestendig Kooiplein. Zoals er gecommuniceerd wordt op het platform KooipleinCastricum, vinden we het belangrijk verder te denken. We kijken naar duurzame mogelijkheden voor het verlevendigen van het totaal; het plein, de bestaande winkelstrook, de locatie van de voormalige autogarage en de directe woonomgeving.

In de uitwerking van dit eerste totaalconcept, onderzoeken we hoe het gebied een nieuwe impuls kan krijgen. Het vernieuwen en vergroten van de bestaande winkels in de winkelstrook en de daarboven gelegen appartementen, gecombineerd met een energie neutrale manier van renovatie, levert extra toegevoegde waarde. Het is goed als het milieu niet extra belast wordt en de energielasten verlaagd kunnen worden. Onderzocht wordt of bijvoorbeeld warmte-koude opslag van toegevoegde waarde is, wellicht zelfs in combinatie met de nieuwe supermarkt en bovenliggende appartementen. Voor een nieuwe impuls is het belangrijk dat er weer voorzieningen komen die mensen aantrekken naar deze plek en het Kooiplein nieuw leven in blazen. Een supermarkt is een natuurlijke publiekstrekker. Boven een supermarkt is ruimte voor betaalbare woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen, een woonprogramma waar in Castricum een schrijnend woningtekort aan is. Met het toevoegen van een nieuw bouwvolume, het aanpassen van de bestaande winkelplint en door gebruik te maken van de omliggende gebouwen wordt de bestaande plein omkadering en daarmee de beleving versterkt.

Met de toevoeging van deze nieuwe voorzieningen, is het ook van belang na te denken over de inrichting van de openbare ruimte. Deze moet zo ingericht worden het het groen, toegankelijk en (sociaal)veilig is. Hoe kunnen wij het plein versterken en plaats bieden aan alle nieuwe voorzieningen en tegelijk zorgdragen voor een prettige en aantrekkelijke leefomgeving. Ondergronds parkeren op deze plek is geen haalbare optie (te kostbaar). Daarom hebben we nagedacht over het verlevendigen van het plein, waarin parkeren op een goede manier geïntegreerd wordt. De beschikbare ruimte kan goed gedeeld worden en een prettig geheel vormen. Door dit te combineren met het opnieuw vormgeven van de direct aangrenzende openbare ruimte, ontstaat een groter en levendig plein.

Wij denken dat dit de kans is om het Kooiplein nieuw leven in te blazen, wat van grote betekenis is voor de wijk en haar bewoners!

OpdrachtgeverCambiumCambiumBiesterbos Groep
Statusin ontwikkeling
Project websiteKooiplein Castricum

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie