Duinpark

Gewonnen prijsvraag inpassing Duinresort.

Algemeen:

Met de levendige discussies in de verschillende kustgemeenten, om recreatieparken in duingebieden toe te staan, in het achterhoofd. Hebben wij een ideeën prijsvraag gewonnen over het landschappelijk en architectonisch inpassen van een recreatiepark in of grenzend aan duingebied. Met het realiseren van een recreatiepark komen de nodige ruimte vraagstukken en inpassingen aan bod. Het inpassen van de bouwkundige ruimtevraag met behoud van het karakteristieke landschap vraagt om uitgesproken oplossingen in de architectonische zowel als de landschappelijke vormgeving. Met deze uitwerking gaat duinlandschap vrijwel naadloos over in een duinrecreatiepark. De woningen zijn ontworpen als duinlichamen, met een gooiend ‘park’landschap als resultaat. Centraal zijn de centrumvoorzieningen gepositioneerd, als landmark in zijn omgeving, herkenbaar maar niet hinderlijk. Door de inpassing van recreatiewoningen en centrum voorzieningen zijn diverse hernieuwbare energieconcepten en ecologische bouwconcepten inpasbaar  Een duinpark complimenterend aan zijn omgeving is het resultaat.

Het totale plangebied omvat ca. 5 ha en grenst direct aan de binnenduinrand, daarvan gescheiden door een regionale verbindingsweg. De duinen zijn hier ca. 15 m. hoog. Het hoofdgebouw met hotelappartementen van zes bouwlagen hoog, kijkt over de duinen heen en vormt door zijn specifieke verschijningsvorm een landmark voor st. Maartenszee als te herontwikkelen badplaats.

Het uitgewerkte plan betreft primair het aanzicht van het gebouwde in relatie tot de landschappelijke parkopzet, in de overgang van het duinlandschap naar de achterliggende polder. De architectuur van hoofdgebouw en woningen zijn familie van elkaar, maar met elk een eigen karakter voortgekomen uit hun unieke functie.

Centrumgebouw en voorzieningen -gebied

 • Binnen het totale plangebied van ca. 5 ha., bruto 1 ha voor centrale voorzieningen
 • Voor het centrumgebouw is van belang dat er een aantal functies in moeten worden ondergebracht (zoals hierna gespecificeerd) en dat het hoofdgebouw, exclusief het hotel een maximale footprint heeft van 2.500 m2.
 • Twee gescheiden in/uitritten voor (1) een supermarkt met regio-functie en restaurant met terras en (2) park en hotel.
 • Hotelappartementen kunnen in een cluster van gebouwvolumes worden ontworpen, waar de losse recreatieverblijven weer op aansluiten (graduele overgang van intensief naar extensief in het plan).
 • Door de appartementenpaviljoens via een (transparante) gang met het hoofdgebouw te verbinden wordt planologisch voldaan aan de voorwaarde van 1 hotelgebouw.
 • Samenwerking met een strandpaviljoen, pendelvervoer door de duinen met golfcar/tuk-tuk (vraagt om aanpassing van het duinpad).

Supermarkt:

 • 420m² winkel (max. 200 personen in winkel)
 • 180m² magazijn
 • Parkeren afzonderlijke ingang (1)

Hotel / appartementencomplex:

 • 25-30 kamers met 3 à 4 penthouses
 • Grote zaal voor 50 à 60 mensen
 • Gelegenheid voor conferenties en vergaderingen
 • Receptie gecombineerd met park
 • Ruime terrassen (veranda’s) op de eerste verdieping
 • Parkeren in kelder of onder terrassen

Restaurant:

 • 150m² (max. 100 personen)
 • 200m² terras
 • Gecombineerde bar met hotel

Fitness/Wellness:

 • Minimaal 150m² voor wellness programma
 • Binnenruimte aansluitend op buitenruimte
 • Overdekt klein zwembad
 • Multifunctioneel: tevens kinderspeelruimte

Bestaande beheerderswoning:

 • Nieuwbouw op plaats bestaande beheerderswoning

Recreatiewoningen

 • Enkele typen, landschappelijk gerelateerd (duinen – water/polder)
 • Voor de recreatiewoningen is van belang dat ze in omvang variëren van 70 tot 120 m2 met een maximale goothoogte van 3 en een maximale nokhoogte van 7m.
 • Bij een footprint van 70m2 geldt een minimale kavelgrootte van 200m2. Grotere woningen hebben een kavelgrootte die zich verhoudt als 1:5 met de footprint.
 • Totaal ca 80 stuks
 • 30% 4 persoons
 • 40% 6 persoons
 • 30% 8-12 persoons

Parkeren

 • In principe 1 plaats bij de recreatiewoningen
 • Parkeerplaats bovengronds voor supermarkt en restaurant
 • Parkeerplaats ondergronds/overdekt voor hotel en recreatiewoningen binnen het centrumgebied

Film

Klik hier voor de een film van de volledige presentatie. 

Klik hier voor de volledige presentatie (pdf)

OpdrachtgeverCollage Vastgoed
mede ontwerperOPA-stijl
StatusGewonnen prijsvraag
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie