Uitbreiding ‘De Duynkant’

In samenwerking met AC Borst Bouw is een plan gepresenteerd voor de uitbreiding van gebouw ‘De Duynkant’ het informatiecentrum van Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

De Werkgroep Oud-Castricum bevordert het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Castricum en Bakkum en wil dit zoveel mogelijk toegankelijk maken. In verband met toenemende bezoekersaantallen en behoefte aan meer archiefruimte wil de stichting haar onderkomen aan de Geversweg uitbreiden. Het streven is deze uitbreiding te kunnen openen in 2017, het jaar waarin Oud-Castricum 50 jaar bestaat. Om ruimte te bieden aan het groeiende aantal activiteiten en ruimte te bieden voor nieuwe, is een uitbreiding noodzakelijk. De nieuwbouw van ca. 100m² betreft een uitbreiding met een multifunctionele ruimte, te gebruiken als tentoonstellings-, vergader- en presentatieruimte met aansluitend een geconditioneerde archiefruimte.

Ondernemers worden uitgenodigd om hun gift of sponsorbijdrage over te maken op NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum, of contact op te nemen met penningmeester en projectleider Gerard Veldt (telefoon 0251-657662) voor het maken van afspraken. Donaties kleiner dan €500 worden beschouwd als gift. In dat geval wordt de naam van het bedrijf genoemd in diverse publicaties rond de nieuwbouw en op de website van de werkgroep die, in het bijzonder voor de foto’s op de beeldbank, circa 30.000 keer per jaar wordt bezocht. http://www.oudcastricum.com/nieuws/oud-castricum-benadert-ondernemers-voor-uitbreiding-duynkant/

De Stichting Werkgroep Oud-Castricum, opgericht in 1967, bestaat uit een groep enthousiaste Castricummers en ruim twaalfhonderd donateurs, die allen overtuigd zijn van het feit dat er goed moet worden gezorgd voor ons cultureel erfgoed. Op de website van Stichting Werkgroep Oud-Castricum treft u meer informatie over de werkgroep aan.

Film

Film schetsontwerp uitbreiding Stichting Werkgroep Oud-Castricum

OpdrachtgeverStichting Werkgroep Oud-CastricumStichting Werkgroep Oud-Castricum
AannemerAC Borst bouw
StatusGerealiseerd

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie