Archive for november, 2014

26nov

Uitbreiding Keijzer Papier in Jaarverslag 2013, Welstandscommissie Zaanstad WZNH

In Klanten, Nieuws by Harry van Wilsem / 26 november, 2014 / No Comments

Bedrijfshal Keijzer Papier impuls voor omgeving

Het ontwerp voor de uitbreiding van Keijzer Papier  door VWENCA, is als voorbeeld project opgenomen in het Jaarverslag 2013 voor de gemeente Zaanstad van Welstandscommissie Zaanstad.

kleurfabriek, Industrieweg 57

Keijzer Papier te Wormerveer is een bedrijf dat al meer dan 150 jaar bestaat en gespecialiseerd is in de productie een van de grootste en bekendste producenten van luxe cadeaupapier. Met het ontwerp van de gevel die erg afwijkend is van wat in de omgeving gebruikelijk is, is wel op een goede wijze aansluiting gezocht bij de producten die dit bedrijf maakt. Het kan zelfs een impuls zijn voor de omgeving. Bovendien is transparantie in de gevel gemaakt door de raamstroken en is het in detail mooi afgewerkt. Ook aan de terreininrichting is aandacht besteed.

Backup of SO-boekje-def_03_11

 

Jaarverslag 2013 voor de gemeente Zaanstad | Welstandscommissie Zaanstad

WZNH gemeente Zaandstad

Meer informatie over dit project? Kijk op de project pagina.

25nov

Einde aan opzichtige zonnepanelen?

In Nieuws by Harry van Wilsem / 25 november, 2014 / No Comments

Het Zwitserse Centrum voor Elektronica en Microtechnologie (CSEM) heeft onlangs gladde, witte pv-panelen met een rendement van 10% gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens het Wereld Energie Forum in Italië. Gewone panelen hebben meestal een rendement van ongeveer 15% tot maximaal 20%. Het centrum ontwikkelde een egaal wit gehard glaspaneel dat over de zonnecellen heen wordt gelegd. Door dit paneel op een speciale manier te behandelen en een extra laag aan te brengen, laat het paneel alleen het infraroodlicht door dat nodig is om energie op te wekken. Het overige licht wordt weerkaatst. De panelen kunnen ook in elke andere gewenste kleur worden gemaakt en ook toegepast worden op bestaande pv-panelen.

Handig en mooi

De witte kleur maakt het paneel vooral heel geschikt voor toepassing in warme landen. Behalve handig is het paneel ook mooi om te zien. het CSEM verwacht dan ook dat hun paneel behalve in mobieltjes en andere elektronica vooral toegepast zal worden in de architectuur. Pv-panelen kunnen namelijk op deze manier bijna onzichtbaar in de gebouwschil worden verwerkt. Volgens het centrum is er onder architecten veel interesse in witte panelen, maar leek juist die kleur tot voor kort onhaalbaar.

Het paneel wordt volgend jaar op de markt gebracht.

Bron: Bouw Wereld Zwitsers centrum maakt witte pv-panelen – Bouwwereld.nl.

10nov

Bijeenkomst COMPACTE WARMTEOPSLAG

In BouwenNH2.0, EnergieK by Harry van Wilsem / 10 november, 2014 / 1 Comment

Bouwen NH 2.0 | donderdag 20 november 2014

AfbeeldingNH20

 

 

 

Ons netwerk BouwenNH2.0 organiseert op donderdag 20 november 2014 een bijeenkomst waarin TNO de stand van zaken rondom Compacte WarmteOpslag uit de doeken doet. Met Compacte WarmteOpslag is het mogelijk in de zomer het overschot aan zonnewarmte op te slaan in een mineraal. In de winter komt deze warmte weer beschikbaar voor het verwarmen van de woning en de bereiding van tapwater.

In de Icoonwoning te Heerhugowaard is met succes de eerste demonstrator van deze Compacte Warmteopslag getest. Deze revolutionaire vorm van energieopslag heeft het in zich om de cv-ketel en de warmtepomp (deels) overbodig te maken. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de resultaten van de testperiode en over de volgende stappen voor de marktintroductie van deze veel belovende techniek.

Aansluitend is er gelegenheid om de Icoonwoning in Heerhugowaard te bezoeken.

 

Datum:

donderdag 20 november 2014

Locatie:

Kantine Reijgerboys

Lotte Beesedijk 1

1705 NA Heerhugowaard

Ontvangst:

14.30 uur

Aanvang-einde:

15.00 – 17.30 uur

Aanmelden:

info@bouwenNH2punt0.nl

 

Uitnodiging bijeenkomst COMPACTE WARMTEOPSLAG BouwenNH2-0 dd 20 nov 2014 (aanmelden info@bouwenNH2punt0.nl) | LinkedIn.

04nov

Aanscherping EPC en Rc-waarden

In Nieuws by Harry van Wilsem / 4 november, 2014 / No Comments

per 1 januari 2015

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energie neutraal zijn. Op 1 januari 2015 wordt een tussenstap gezet om (bijna) energie neutraal te bereiken.De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor woningen wordt aangescherpt naar 0,4. De EPC-eisen voor utiliteitsgebouwen worden 50% aangescherpt ten opzichte van het niveau van 2007. Daarnaast worden er hogere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw.

Voor het realiseren van een EPC ≤ 0,4 kunnen diverse bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden getroffen. Denk hierbij onder andere aan de thermische schil, het verwarmings- en tapwatersysteem en energiezuinig ventilatiesysteem. Het combineren van bouwkundige en installatietechnische maatregelen leidt tot een optimaal energieconcept.

Het ontwerp van een energiezuinige woning start met een optimaal zon georiënteerd ontwerp, een goede thermische schil, een luchtdichte schil, het nauwkeurig rekenen van de lineaire warmteverliezen, een energiezuinig ventilatiesysteem en het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie voor verwarming/tapwater. Aanvullend is het mogelijk de energielasten verder te verlagen door toepassing van zonne-energie in de vorm van een zonneboiler/PV-panelen.

Verschil huidige en de nieuwe eisen per 1 januari 2015:

Huidige EPC-eis Eis per 1-1-2015
Woonfunctie 0,6 0,4
Bijeenkomstfunctie 2,0 1,1
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied 2,6 1,8
Gezondheidszorgfunctie overig 1,0 0,8
Kantoorfunctie 1,1 0,8
Logiesfunctie zijnde een logiesgebouw 1,8 1,0
Onderwijsfunctie 1,3 0,7
Sportfunctie 1,8 0,9
Winkelfunctie 2,6 1,7

Thermische schil

Naast de aanscherping van de EPC-eisen voor woningen en utiliteitsgebouwen worden ook de minimale eisen aan de warmteweerstand (Rc-waarden) in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden, hoogstwaarschijnlijk, de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)

Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W

Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

De minimale Rc-waarde wordt per constructie gedifferentieerd. Oorspronkelijk was het plan om een algemene eis van Rc ≥ 5,0 m²K/W voor alle delen van de thermische schil op te nemen. De differentiatie is opgenomen omdat het kosten effectiever is om hogere isolatiewaarden toe te passen in een dak dan in een gevel of vloer. Het beperken van de energievraag door goed te isoleren vormt de basis voor een goed energieconcept.

Voor ramen en deuren wordt de eis aan de U-waarde daarentegen wat versoepeld. De huidige U-waarde eis van 1,65 W/m2K geldt momenteel op constructieniveau. Het bleek bijvoorbeeld bij de veel toegepaste schuifpuien in woningen lastig om aan de regels te voldoen. Omdat energiebesparing door de hele gebouwschil wordt bepaald, is besloten om per 1 januari 2015 de 1,65-eis te laten gelden voor de gemiddelde U-waarde. Daarbij mag de U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2 W/m2K. Voor standaard houten kozijnen met HR++ glas is dit over het algemeen geen probleem, voor ‘standaard’ aluminium kozijnen of houten stapeldorpel deuren vraagt deze eis de nodige aandacht.

 

Bron: NEN

Bron: Staatsblad 342

Bron: Nieman Raadgevende Ingenieurs