Archive for februari, 2014

25feb

Architectuur en Management op hoog niveau

In Klanten, Nieuws by Harry van Wilsem / 25 februari, 2014 / No Comments

Van Wilsem & Cabri in de LOV-krant

 

LOV-krant februari 2014

Wellicht dat u deze bedrijfsnaam niet direct kent, terwijl het bedrijf toch reeds in 2011 neerstreek in ons dorp aan de Rijksweg 102, in het statige pand ‘Flora’s Hof’, gebouwd in 1933 en destijds bewoond door de familie Siem en Jo Valkering. Ooit was hier het kantoor Biesterbos gevestigd, die ook ingrijpende verbouwingen in en aan het pand liet verrichten, met respect en oog voor het monumentale pand. Later is dit bedrijf verhuisd naar het naastgelegen pand waar destijds restaurant ‘Gastronome’was gevestigd.

Het pand waar Van Wilsem & Cabri is gehuisvest kent ook nog andere gebruikers, o.a. Rietveld Makelaars. Sinds eind vorig jaar is het bureau lid van de Limmer Ondernemers Vereniging, dus een mooie aanloop om het bedrijf voor het voetlicht te presenteren en hen te laten vertellen welke kennis en expertise zij in huis hebben en hoe zij bedrijven en particulieren terzijde kunnen staan met raad en daad.

LOV-Febr2014-pag1-foto-vanPDF

De beide eigenaren ir. Harry van Wilsem (33) en ing. René Cabri (53) zijn graag bereid ons meer te vertellen en kennis te laten maken met hun mooie bedrijf, gehuisvest in een fraaie aanbouw aan de noordoostzijde van het perceel. Beiden hebben gedegen opleidingen genoten en beschikken over heel veel vak ervaring in dit speciale segment.

De regen striemt tegen de ramen en in de fraaie vijver grenzend aan het pand met veel glas. Te slecht (in deze uitzonderlijke winter) om buiten te zijn, dus gewoon ons gesprek voeren. Een modern, licht kantoor met veel bouwkundige foto’s, gerealiseerde projecten en toekomstplannen, gedoseerd met kleurige kunst aan de wand. Een kantoor dat warmte en comfort uitstraalt. Enthousiaste verhalen beide heren over verleden, heden en toekomst, de economische tegenslag, de crisis in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder. Echter zij laten zich door de crisis niet van de wijs brengen, integendeel het maakt hen strijdvaardiger!

LOV-Febr2014-pag13-foto-2-website

Om met jou maar te beginnen Harry, welke opleiding heb jij gevolgd en wat is je “verleden” in de wereld van de architectuur. Waar staat de afkorting BNA voor? Is het een beschermd beroep?

Ik heb bouwkunde gestudeerd aan de (HTS) Hogeschool van Amsterdam. Daarna heb ik mijn Master gedaan in Delft aan de Technische Universiteit Delft, waar ik ben afgestudeerd als architect. Tijdens mijn studie heb ik bij diverse bouwbedrijven en architectenbureaus gewerkt. Uiteindelijk ben ik blijven hangen bij een bureau in Uitgeest. Daar ben ik doorgegroeid tot medewerkend Architect. Opvolgend ben ik gevraagd als architect bij een bureau in Egmond. Ik heb er altijd specifiek voor gekozen bij middelgrote bureaus te werken met een zeer diverse orderportefeuille. Mijn ervaring tijdens deze jaren gaat van woningen, particulieren aan- en verbouwen tot zorgcentrums. Van kantoren en bedrijfsgebouwen tot stedenbouwkundige uitwerkingen en infrastructurele werken.

Architect is een beschermd beroep. Het is een zogenaamd register beroep. Zie www.architectenregister.nl

De Wet op de architectentitel is op 1 oktober 1988 in werking getreden. Ze beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Ze beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Alleen degene die staan ingeschreven in het architectenregister mogen de titel voeren waaronder ze staan ingeschreven.

BNA staat voor Bond Nederlandse Architecten. Zie www.bna.nl

De BNA – voluit de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten – is de enige branchevereniging van architecten in ons land. In Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De BNA-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden. Opdrachtgevers en gebruikers kunnen erop vertrouwen dat BNA-architecten gekwalificeerd zijn én blijven voor de actuele bouwopgave.

 

Uiteraard is deze vraag ook op René van toepassing, jij loopt al iets langer mee, betekent dat ook direct meer kennis en of autoriteit op jouw specifieke vakgebied?

In de basis heb ik een gedegen HTS Bouwkunde opleiding gehad. Daarna in de praktijk de knepen van het vak geleerd. Met aanvullende cursussen en het bijhouden van de laatste stand van zaken in de techniek en wettelijke regelgeving, heb je “automatisch” de kennis en kunde in huis om je vak goed uit te oefenen.

 

Jullie vormen samen een hecht team, als het nodig is voor grote(re) projecten, huur je dan andere professionals in en zijn die gemakkelijk te vinden?

Met z’n tweeën kunnen we veel aan, als het nodig is huren we tekenaars of andere specialisten in die onze manier van werken en filosofie begrijpen. Door onze werkervaring bij diverse andere architecten en management bureaus hebben wij een bestand van goede specialisten die graag samen met ons willen werken.

 

Het Ministerie van Economische Zaken ziet een stijging van investeringen, omzetten etc. Ik neem aan dat dit niet direct doorwerkt in de bouwwereld, echter zien ook jullie de horizon mooier oranje kleuren?

We merken dat de aanvragen in de particuliere markt sinds november/december 2013 weer zijn toegenomen. Verder horen we wel positievere geluiden.

 

Als we het hebben over de overheid, hoe ervaren jullie de soms doorgeschoten regelgeving? Ik hoor ook termen als Vergunningvrij en Regelgevingvrij, begrijpt de burger nog wel waar hij/zij aan toe is?

Wordt er veel gebruik gemaakt van jullie aanbieding “Gratis 1 uur advies op maat” en wat moet de lezer zich daarbij voorstellen?

De regelgeving vanuit de overheid is voor ons wel begrijpelijk, het is alleen soms niet eenvoudig uit te leggen aan de burger. Daarom geven wij gratis één uur advies op maat om de eventuele woon- of bedrijfswensen te toetsen aan mogelijkheden die de wet en regelgeving biedt. Daarnaast leggen wij uit wat onze werkzaamheden inhouden. Of de bouwwensen die er leven budgettair haalbaar zijn. Wat er wel en niet vergunningsvrij kan en mag en wat het al dan niet bijbehorende (vergunning)traject is.

 

Jullie bijzonder fraaie website: www.vwenca.nl somt een flink aantal particuliere en bedrijfsmatige projecten op, met daarbij indrukwekkende foto’s. Kennen jullie ook specialisaties op het gebied van bouwen of verbouwen?

Wij zijn eigenlijk allround specialisten. Onze projecten variëren van een ‘eenvoudige’ aan- of opbouw bij een bestaande woning tot een complete restauratie van een rijksmonument. Ook doen we nieuwbouw en herinrichting van bedrijfspanden, scholen restaurants en hotels. De beschikbare budgetten hiervoor variëren tussen de € 35.000,00 en € 5.000.000,00

 

Verzorgen/begeleiden jullie het volledige traject, d.w.z. vanaf de eerste intake gesprekken, schetsen, tekeningen, procedures t/m de oplevering? Is al die kennis in eigen huis?

Wij hebben de kennis en kunde in huis om het gehele bouwtraject van a tot z te begeleiden. Van het eerste gesprek met de klant, ontwerp, vergunningsaanvraag, aannemerselectie, begrotingscontrole, uitvoeringsbegeleiding oplevering en nazorg.

 

Tot wanneer is er een verlaagd b.t.w. tarief van 6% van kracht en waar geldt dat eigenlijk voor?

Tot 31 december 2014 is het verlaagde btw tarief van 6% van kracht bij verbouw en renovatie projecten. Dit geldt enkel op het arbeidsloon, maar scheelt aanzienlijk op de totale kosten. Op het honorarium van een architectenbureau geldt het verlaagde BTW tarief van 6% ook, aangezien het overgrote deel arbeid is (ca. 95% uren 5% onkosten), scheelt dit aanzienlijk. Voor de aannemerij liggen de verhoudingen iets anders, circa 50% uren en 50% materialen afhankelijk van het type project.

Hebt u aan- uit- of verbouwwensen, maak dan snel een afspraak, zeker wanneer een bouwvergunning noodzakelijk is. Aangezien projecten op 31 december 2014 opgeleverd moeten zijn, om voor het verlaagde BTW tarief in aanmerking te komen. Voor meer informatie kijk op Btw-verlaging.

 

Staat duurzaamheid en/of energiebesparing hoog in het vaandel bij Van Wilsem & Cabri? Vooral bij energiebesparing ziet de “gewone man” soms door de bomen het bos niet meer, is ook bij jullie daarvoor expertise aanwezig?

Uiteraard zijn we met duurzaam bouwen bezig, een goed voorbeeld hiervan is het onlangs opgeleverde duurzame woonhuis in Bakkum. Hierin zijn een warmtepomp, zonnepanelen, energiezuinige verlichting en hoogwaardige isolatie toegepast.

De kennis en kunde is op hoofdlijnen aanwezig, voor de uitvoering en specifieke onderdelen maken we gebruik van gespecialiseerde installatie bedrijven en adviseurs. Duurzaamheid en kostendeskundigheid zijn bij ons geen loze begrippen, maar wezenlijke onderdelen van de werkstrategie. Door de combinatie van architectuur en management zijn wij in staat om met korte lijnen efficiënte professionele ondersteuning te bieden tijdens alle fasen van het bouwproces. Wij luisteren en spelen in op de wensen van de opdrachtgever en betrokken partijen, waardoor niet alleen het bouwplan, maar ook het bouwproces en de prijs- kwaliteitsverhoudingen gewaarborgd blijven.

 

Hoe groot is jullie werkgebied? Is Limmen een goede uitvalsbasis voor jullie kantoor?

Die vraag krijgen we vaker. Ons werkgebied is eigenlijk heel Nederland. Wij zijn momenteel met projecten bezig van Den Haag tot Den Helder. Natuurlijk zijn wij veel bezig in de directe regio door ons bestaande netwerk en kantoor in Limmen.

 

Hebben jullie ook een visie op leegstaande kantoorpanden in de regio Schagen/Heerhugowaard/Alkmaar t/m Beverwijk?

Hoe kunnen jullie inspelen op de sterke vergrijzing (vooral binnen de gemeente Castricum) en wat is jullie visie op bouw voor senioren in koop en/of huur sector?

Transformaties van bestaande (kantoor & bedrijfs)panden is één van onze specialiteiten. Maar één passende oplossing voor alle leegstaande panden is niet te geven. Elk pand zal individueel moeten worden onderzocht om tot de beste oplossing te komen voor dat specifieke gebouw.

Een sluitende oplossing voor de vergrijzing is niet te geven. Toekomst- en levensbestendig bouwen en verbouwen zijn hier onderdeel van. Door onze steeds hoger wordende levensverwachting, stijgende zorgkosten en verregaande bezuinigingen is het zaak dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en dat de energielasten betaalbaar blijven. Bij nieuw- en verbouw nemen we deze vraagstukken altijd mee. Zo hebben wij inmiddels meerdere woningen levensbestendig opgeleverd. Daarnaast is het van belang dat dorpskernen leefbaar blijven, door het op peil houden van voorzieningen. Waarbij combinaties van voorzieningen onder één dak een denkbare oplossing kunnen zijn om de kosten binnen de perken te houden. Dit kan gecombineerd worden met een goede inpassing van nieuwbouw (inbreilocaties) binnen bestaande dorpskernen. Denk daarbij aan inpassingen als De Lange Akkers in Limmen.

LOV-Febr2014-pag13-foto-website

Wat is de missie van jullie bedrijf?

Een missie is een groot woord. Wij zijn een no nonsens bureau en zijn van mening dat elk bouwplan met de juiste kennis en kunde moet worden benaderd. Daarbij kun je de rol van ons architectenbureau zien als ‘de spin in het web’. Door verstand van bouwkunde, regelgeving, vormgeving en brede algemene kennis van installaties te combineren, is het mogelijk goed overzicht te houden in het steeds complexer wordende bouwproces. En efficiënte, creatieve, kostenbewuste oplossingen te bieden. We zoeken altijd naar de juiste balans tussen eenvoud, functionaliteit en dynamiek. We maken bij voorkeur gebruik van natuurlijke, eerlijke materialen en eigentijds kleurgebruik. Daarmee zetten we de wensen van onze opdrachtgevers om in concrete bouwplannen, waarbij budget en persoonlijkheid centraal staan. Door ruimtes slim in te delen en handig te combineren ontstaat er meer leefruimte binnen de beschikbare vierkante meters. Vaak kan er op deze wijze verrassend veel gerealiseerd worden binnen een soms beperkt budget. Door onze kennis van bouwfysica en (duurzame) installatietechnieken zijn wij in staat installaties naadloos in te passen in onze ontwerpen. Daarbij kunnen aanzienlijke besparingen worden behaald, door over dimensionering met gezond verstand tegen te gaan.

Van Ontwerp tot Oplevering en dat is een formule voor succes.

 

Een boeiend gesprek, waarbij ik wel duidelijk vaststel dat er vakkennis en professionaliteit in huis is. “Missie is een groot woord” zeiden Harry en René bijna aan het einde, echter voor mij is wel duidelijk dat zij wel degelijk een missie hebben en een grote liefde voor hun vak. Dat komt dan ook tot uitdrukking in de wijze waarop zij over hun nog jonge bedrijf spreken.

Van Wilsem & Cabri een naam om te onthouden en te raadplegen bij uw bouwplannen.

Kees G. Kroone

Website LOV-krant | LOV-krant februari 2014

 

24feb

De Architectuurguide | Amsterdam IJburg

In Klanten, Nieuws by Harry van Wilsem / 24 februari, 2014 / No Comments

Informatie over bouwen en wonen op Rieteinland-Oost

ArchitectuurguideRieteiland-OostVan Wilsem & Cabri-2

VWENCA in De Architectuurguide Rieteiland-Oost

Op Amsterdam IJburg vereist de nieuwe woonwijk Rieteiland-Oost. Op deze unieke locatie zijn vrije kavels beschikbaar waar particulieren zelf een architect moeten selecteren voor het realiseren van een vrijstaande woning. Er is veel bouwvrijheid, de woningen moeten wel aan een aantal specifieke randvoorwaarden voldoen.

Er worden op Rieteiland-Oost uitsluitend vrijstaande huizen gebouwd. Het robuuste, natuurlijke en hoogwaardige karakter van het eiland zal in de woningen herkenbaar moeten zijn. De belangrijkste bouwregel is dat de dakvorm plat is of een lessenaarkap (1 schuine helling). Een combinatie van beide is ook mogelijk. Een andere regel is dat materialen alleen in hun natuurlijke verschijningsvorm worden toegepast. Zo ontstaat met inachtneming van de regels een bouwkarakter van stoere mooi verouderende woningen die goed passen in het hoogwaardige eilandgevoel van Rieteiland Oost.

ArchitectuurguideRieteiland-OostVan Wilsem & Cabri-1

Speciaal om particuliere opdrachtgevers in contact te brengen met architecten die affiniteit hebben met bouwen volgens deze randvoorwaarden wordt er door Bouwfonds Ontwikkeling B.V. een boek én een website uitgegeven waarin architecten hun werk presenteren. Het boek wordt door Bouwfonds Ontwikkeling verspreid tijdens informatiebijeenkomsten en gratis uitgereikt aan particulieren die op Rieteiland-Oost een woning willen realiseren. Daarnaast wordt het boek verspreid op woonbeurzen (o.a. de Beurs Eigen Huis Bouwen), via Bol.com en via de website van het architectuurplatform: De Architectuurguide.

Bouwkavels in Amsterdam, plan Rieteiland Oost IJburg.