Fondsenwerving Werkgroep Oud-Castricum

Oud-Castricum zet eigen netwerk in voor uitbreidingsplan Duynkant

23 januari 2015 | Door de Dichtbijredactie (Nieuwsblad voor Castricum)

De geschiedenis leeft in Castricum. Nog geen week na de opening van archeologiecentrum Huis van Hilde, komt nu Oud-Castricum met uitbreidingsplannen.

Dinsdag 20 januari werden de plannen toegelicht, tijdens de Kick Off van de fondsenwervingscampagne. Gemeentebestuurders, ondernemers, vertegenwoordigers van bevriende organisaties en verenigingen, maar ook ‘zomaar bekende Castricummers’ waren bij deze bijeenkomst, die (mede) door fondsenwerver Jaap Sanders werd georganiseerd.

Kleine zaal
“De werkgroep heeft dringend meer ruimte nodig voor de maandelijks druk bezochte tentoonstellingen en verbetering van het archief.” verklaart Hans Boot, die de pr voor de werkgroep verzorgt. “Het doel is om het gebouw uit te breiden met een kleine zaal voor het vertonen van films en het houden van presentaties en vergaderingen.”

De bouwcommissie van de werkgroep werkt al twee jaar aan de verbouwingsplannen voor ‘De Duynkant’, het onderkomen van Oud-Castricum aan de Geversweg. Bouwbedrijf A.C. Borst en architectenbureau Van Wilsem & Cabri hebben een schets gemaakt. Daarbij zijn zij uitgegaan van het binnen het bestemmingsplan toegestane aantal vierkante meters.

Kleine zus
De genodigden waren het dinsdag eens met voorzitter Peter van Eerden, die in zijn openingswoord aangaf dat Oud-Castricum als kleine zus van het net geopende Huis van Hilde ook een goed geoutilleerde plek in Castricum verdient. Penningmeester Gerard Veldt lichtte aan de hand van een powerpointpresentatie het plan toe en maakte duidelijk dat de werkgroep onvoldoende eigen middelen heeft om het te realiseren. Aan de genodigden dus de vraag om hieraan een steentje bij te dragen. Jaap Sanders van het gelijknamige fondsenwervingbureau vroeg hen om vooral hun netwerk te gebruiken om gelden binnen te halen.

Drie bronnen 
Het bestuur van de Werkgroep Oud-Castricum heeft er vertrouwen in dat het benodigde bedrag kan worden binnengehaald. Hans Boot: “Hierbij zijn drie bronnen van belang: de grotere fondsen, de 1.200 donateurs en de ondernemers binnen de gemeente Castricum. De komende maanden worden ze allemaal persoonlijk benaderd.”

De werkgroep hoopt dat de zo gewenste uitbreiding uiterlijk in 2017 wordt gerealiseerd, zodat het 50-jarig bestaan van Oud-Castricum in oktober van dat jaar kan worden gevierd in een groter onderkomen en de vele bezoekers nog meer op hun wenken worden bediend.

Giften zijn uiteraard van harte welkom!
Deze kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL38RABO0311905684 t.n.v. penningmeester Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Project: Uitbreiding De Duynkant – VWENCA.nl 

Bron  1: Oud-Castricum zet eigen netwerk in voor uitbreidingsplan Duynkant – dichtbij.nl

Bron  2: Kick Off Oud-Castricum voor uitbreiding Duynkant – Castricummer

Bron  3: Uitbreiding van De Duynkant in Castricum – Noordhollands Dagblad

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie