All posts tagged as covid-19

16mrt

Maatregelen ivm COVID-19

Ongetwijfeld heeft u gehoord over de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19).

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert ons om maatregelen te nemen rondom het virus en deze volgen wij als zodanig op.

Onze prioriteit is het beschermen van de gezondheid van uw en onze medewerkers en het minimaliseren van bedrijfsonderbrekingen.

Verder doen we er alles aan om de curve af te vlakken en het risico op verspreiding te minimaliseren.

Daarom hebben wij onderstaande noodzakelijke maatregelen genomen:

  • Wij zijn tijdens kantooruren normaal bereikbaar.
  • Het kan zijn dat een aantal van onze medewerkers thuis werkt. De service die u van ons gewend bent, kunnen wij hiermee zoveel mogelijk waarborgen.
  • Met alle begrip zullen wij alle afspraken zoveel mogelijk via web-meeting laten plaatsvinden.
  • Bij afspraken op locatie zullen de RIVM regels van toepassing zijn.
  • Alle externe bezoekers hebben beperkt tot geen toegang tot ons bedrijfspand/terrein tenzij anders is bepaald in overleg met de medewerkers.
  • Wij zullen geen handen schudden, enige afstand bewaren en u op een andere wijze passend begroeten.
  • Elke werknemer die is blootgesteld aan het virus wordt in thuis quarantaine geplaatst, tot de ziekteverschijnselen volledig voorbij zijn.
  • Wij zullen zoveel mogelijk gebruik maken van de normale beschikbare communicatiemiddelen zoals telefoon, e-mail en videoconferenties.

Hoewel deze punten invloedrijk zijn, doen wij er alles aan om uw projecten en vragen tijdig te verwerken en indien nodig te voorzien van een passend antwoord.

Wij doen er alles aan om de verspreiding van het coronavirus te helpen vertragen en vertrouwen erop dat deze beslissingen zullen bijdragen aan het indammen van het coronavirus voor het behouden van uw gezondheid en de gezondheid van uw en onze familie, collega’s en vrienden.

Wij stellen uw medewerking en begrip op prijs, mocht u vragen hebben, dan vernemen wij dit graag.

Wij wensen u en uw collega’s sterkte en bovenal een goede gezondheid toe