All posts in CALorie

04mrt

Duurzame wijken: Limmen-Oost | CALorie

Van Wilsem & Cabri en EPA-id voeren samen met, en in opdracht van CALorie een campagne om woningen te verduurzamen en langer comfortabel te wonen: Duurzame Wijken Castricum. Deze campagne wordt ondersteund door de gemeente Castricum en de provincie Noord-Holland.

We willen bewoners informeren en hen helpen om met elkaar aan de slag te gaan. Voor de zomer was de campagne gericht op Molendijk, nu is Limmen-Oost aan de beurt.

Bewoners van Limmen-Oost krijgen een brief in de bus waarin zij worden uitgenodigd voor de informatieavond op 14 maart 2017. Tijdens deze informatieavond vertellen wij, samen met aannemers, over verbouwingsmaatregelen aan de hand van energie- en levensloopbestendigheidsscans van de dominante woningtypes van Limmen. Bewoners kunnen zich vervolgens aanmelden om aan de slag te gaan met hun woning.

Van Wilsem & Cabri is bij dit project betrokken als woning- en levensloopbestendigheidsadviseurs, daarnaast kunnen we adviezen geven op het gebied van woning verduurzaming.

Bron: Duurzame wijken: Limmen-Oost | CALorie

Print Friendly, PDF & Email
15jun

Toekomstbestendig wonen

Duurzame Wijken Castricum

 

Als adviseur levensloopbestendigheid of toekomstbestendig wonen is Van Wilsem & Cabri betrokken bij het project Duurzame Wijken Castricum. Hiervoor hebben wij uit naam van CALorie woningscans uitgevoerd in vier verschillenden woningtypen in de wijk Molendijk.

Bent u niet één van de gelukkigen die een gratis scan van CALorie heeft gewonnen, maar wilt u wel weten wat er bij uw woning mogelijk is op het gebied van levensloopbestendig wonen eventueel gecombineerd met energie besparing.

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via de e-mail of maak telefonisch een afspraak. In nauwe samenspraak met de gemeente en CALorie kunnen wij u adviseren en op weg helpen naar een toekomstgerichte woning.

TOEKOMSTBESTENDIG WONEN

Want de tijden zijn veranderd: langer thuis wonen wordt gestimuleerd, opvang van ouderen in een instelling wordt beperkt. Niet alles wordt als vanzelfsprekend meer vergoed. Waar mogelijk moet u zelf (voortijdig) maatregelen nemen en afspraken maken voor de toekomst.

Dit houdt in dat we tijdig moeten denken over de toekomst:
“Is mijn woning, wanneer ik ouder ben, nog net zo prettig als nu? Kan ik dan nog douchen in bad, of moet ik nu al mijn badkamer aanpassen met inloopdouche of dito -bad?
Een ‘steunbeugel’ op het toilet, of dat zitje onder de douche zijn eigenlijk nu al best wel handig. Ook voor een jong gezin, zeker als ze er stoer en modern uit zien.
Wellicht heb ik over 10 jaar een traplift nodig, moet ik daar nu alvast een spaarpotje voor aanleggen? Of maak ik met de uitbouw die ik nu graag wil voor meer levensruimte, de woning gelijktijdig geschikt om met een eenvoudige aanpassing volledig gelijkvloers te kunnen wonen? Daarmee is de investering voor nu, gelijk een investering in de toekomst.”

Uw woning levensloopbestendig maken is een ideale combinatie om uit te voeren samen met energiebesparende maatregelen. Door er nu voor te zorgen dat de woning zuinig omgaat met energie, het wooncomfort wordt verhoogd en levensloopbestendig wordt. Weet u zeker dat u onder normale omstandigheden tot in lengte van dagen nog steeds in de woning kunt blijven wonen, ook bij eventuele problemen met de gezondheid en/of ouderdomsklachten. U kunt ongelukken voor zijn, door nu al aan risicobeheersing en comfort te denken, want dat is wat toekomstbestendig wonen eigenlijk inhoudt.

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN -2-HD

HET PROJECT

De gemeente Castricum heeft als onderdeel van een regionaal aangevraagde en toegekende provinciale subsidie het plan om gedurende twee jaar in vier woonwijken intensief te werken aan een combinatie van duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Dit project past goed bij allerlei projecten die CALorie reeds deed en op dit moment uitvoert op het gebied van het verduurzamen van bestaande woningen. CALorie wil graag in samenwerking met bewoners, lokale bedrijven, gemeente en experts deze kans tot versnelling in de verduurzaming aangrijpen. We beginnen met de wijk Molendijk, althans het zuidelijke deel ervan. We kozen deze wijk omdat het woningbestand relatief homogeen is en er in principe veel verbeterd kan worden op de gebieden energie en langer wonen. Het gaat om ongeveer 400 woningen. Let op: hoe meer mensen meedoen, hoe goedkoper de maatregelen worden – enthousiasmeren van buren kan dus gunstig uitpakken!

ONDERZOEKEN

Speciaal voor Molendijk hebben we twee soorten diepgaande onderzoeken uit laten voeren in vier verschillende woningtypen. Deze onderzoeken, op de gebieden energie en levensloopbestendigheid, zijn in anonieme versies hier beschikbaar. Zodat iedereen voor zijn/haar eigen huis op verstandige basis keuzes kan maken voor allerlei aanpassingen. De Loet; Wisseven [komt]; Het Wamellant. [de vierde komt nog]

BROCHURES

Voor zonnepanelen hebben we besloten de reeds bestaande gemeentebrede Lokale Actie Zonnepanelen opnieuw te gebruiken, maar dan aangepast speciaal voor de wijk. Zes lokale installateurs doen weer mee, zonnepanelen komen extra gunstig van Libra Energy. Lees hier de brochure voor zonnepanelen. Hoe het precies met de BTW-teruggave gaat kunt u hier lezen.

Voor alle andere maatregelen kunt u terecht bij aannemers AC Borst Bouw, Casmond en Woonteam. Hier is hun folder met speciale aanbiedingen voor Molendijk. U kunt uw aannemer direct laten weten (bijvoorbeeld per mail) waar u een vrijblijvende offerte voor wilt hebben. Naam, adres, telefoonnummer (en mailadres) zijn dan nodig. Erg handig als u ook CALorie op de hoogte houdt van a) de aanvraag en b) eventuele ondertekening van de offerte(s); aan manuel@calorieenergie.nl. Want dan kunnen we helpen tellen hoeveel mensen in de wijk meedoen; wat weer belangrijk is voor de collectiviteitskortingen. Over de kortingen leest u in de brochures. U kunt ook een inschrijfformulier downloaden en gebruiken voor de aanvraag.

Tekst: CALorie | Project website | Gemeente Castricum |

Print Friendly, PDF & Email
10jun

Langer comfortabel thuis wonen

CALorie en gemeente starten campagne “Duurzame Wijken Castricum”

calorieengemeentestartencampagneduurzamewijkencastricum_1castricum

NVC – 8 juni 2016 – pagina 39

CASTRICUM – Het verduurzamen én levensloopbestendig maken van je woning: een combinatie die je niet zo snel maakt. En dat terwijl lokale energiecoöperatie CALorie het juist als een heel logisch duo ziet. Samen met de gemeente starten zij een campagne, waarin woningen in de wijk Molendijk onderzocht worden op kansen en mogelijkheden op het gebied van het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woning. ‘Langer comfortabel wonen’ is de slogan.

Deskundigen Harry van Wilsem (VWENCA – Bouwmeesters pur sang) en Huib Visser  (EPA-id) zijn op initiatief van CALorie en de gemeente druk bezig met het scannen van een viertal woningen in de wijk Molendijk. Visser richt zich hierbij op het energieaspect, terwijl Van Wilsem meer naar de levensloopbestendigheid kijkt. “De combinatie kan erg interessant zijn”, vertelt Visser. “Neem bijvoorbeeld een uitbouw. Als je toch al bezig bent met verbouwen, kun je ook kijken naar energiebesparende maatregelen zoals isolatie en het plaatsen van een zonneboiler.” Van Wilsem vult hem meteen aan: “En je kunt dan gelijk kijken naar levensloopbestendigheid. Je kan denken aan vrij eenvoudige dingen als het verlagen van een drempel. Maar je kan ook denken aan het dusdanig indelen van die ruimte, dat je op de langere termijn bijvoorbeeld gelijkvloers kunt gaan wonen.”

“Combinatie verduurzamen en levensloopbestendig maken van woning is erg interessant”

Van Wilsem merkt dat veel mensen helemaal niet bezig zijn met het levensloopbestendig maken van hun woning. “Het is iets waar mensen pas over nadenken als ze slechter ter been worden. Maar het is natuurlijk hartstikke zonde als je een aantal jaar daarvoor je huis al verbouwd hebt, en het dan nu nog een keer moet gaan doen. Hetzelfde geldt voor verduurzaming. Visser: “Er zijn mensen die echt honderden euro’s per jaar kunnen besparen, alleen maar door bijvoorbeeld hun gevel te isoleren.”

Adviezen

Er is gekozen om vier woningen uitgebreid te scannen. Deze woningen zijn representatief voor de woningen die in de wijk staan, wat betekent dat iedere buurtbewoner kan profiteren van de adviezen. De resultaten van het onderzoek worden met bewoners van de Molendijk besproken tijdens een informatieavond op 14 juni.  De bevindingen zijn leidend bij het aanbod van maatregelen die CALorie samen met enkele buurtbewoners nu aan het organiseren is. Bewoners van de Molendijk kunnen zich vanaf 14 juni tot 14 juli aanmelden om aan de slag te gaan met hun woning; hoe meer maatregelen op energie en/of levensloopbestendigheid, hoe goedkoper het voor iedereen wordt. CALorie vervolgt in de herfst het project in een andere wijk, in een andere kern.

tekst: Laurette Levi | Nieuwsblad van Castricum | Dichtbij.nl

Print Friendly, PDF & Email