Nieuws - Pagina 4 van 5 - Van Wilsem & Cabri

25 nov

Einde aan opzichtige zonnepanelen?

In Nieuws by Harry van Wilsem / 25 november, 2014 / 0 Comments

Het Zwitserse Centrum voor Elektronica en Microtechnologie (CSEM) heeft onlangs gladde, witte pv-panelen met een rendement van 10% gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens het Wereld Energie Forum in Italië. Gewone panelen hebben meestal een rendement van ongeveer 15% tot maximaal 20%. Het centrum ontwikkelde een egaal wit gehard glaspaneel dat over de zonnecellen heen wordt gelegd. Door dit paneel op een speciale manier te behandelen en een extra laag aan te brengen, laat het paneel alleen het infraroodlicht door dat nodig is om energie op te wekken. Het overige licht wordt weerkaatst. De panelen kunnen ook in elke andere gewenste kleur worden gemaakt en ook toegepast worden op bestaande pv-panelen.

Handig en mooi

De witte kleur maakt het paneel vooral heel geschikt voor toepassing in warme landen. Behalve handig is het paneel ook mooi om te zien. het CSEM verwacht dan ook dat hun paneel behalve in mobieltjes en andere elektronica vooral toegepast zal worden in de architectuur. Pv-panelen kunnen namelijk op deze manier bijna onzichtbaar in de gebouwschil worden verwerkt. Volgens het centrum is er onder architecten veel interesse in witte panelen, maar leek juist die kleur tot voor kort onhaalbaar.

Het paneel wordt volgend jaar op de markt gebracht.

Bron: Bouw Wereld Zwitsers centrum maakt witte pv-panelen – Bouwwereld.nl.

10 nov

Bijeenkomst COMPACTE WARMTEOPSLAG

In BouwenNH2.0,EnergieK by Harry van Wilsem / 10 november, 2014 / 1 Comment

Bouwen NH 2.0 | donderdag 20 november 2014

AfbeeldingNH20

 

 

 

Ons netwerk BouwenNH2.0 organiseert op donderdag 20 november 2014 een bijeenkomst waarin TNO de stand van zaken rondom Compacte WarmteOpslag uit de doeken doet. Met Compacte WarmteOpslag is het mogelijk in de zomer het overschot aan zonnewarmte op te slaan in een mineraal. In de winter komt deze warmte weer beschikbaar voor het verwarmen van de woning en de bereiding van tapwater.

In de Icoonwoning te Heerhugowaard is met succes de eerste demonstrator van deze Compacte Warmteopslag getest. Deze revolutionaire vorm van energieopslag heeft het in zich om de cv-ketel en de warmtepomp (deels) overbodig te maken. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de resultaten van de testperiode en over de volgende stappen voor de marktintroductie van deze veel belovende techniek.

Aansluitend is er gelegenheid om de Icoonwoning in Heerhugowaard te bezoeken.

 

Datum:

donderdag 20 november 2014

Locatie:

Kantine Reijgerboys

Lotte Beesedijk 1

1705 NA Heerhugowaard

Ontvangst:

14.30 uur

Aanvang-einde:

15.00 – 17.30 uur

Aanmelden:

info@bouwenNH2punt0.nl

 

Uitnodiging bijeenkomst COMPACTE WARMTEOPSLAG BouwenNH2-0 dd 20 nov 2014 (aanmelden info@bouwenNH2punt0.nl) | LinkedIn.

04 nov

Aanscherping EPC en Rc-waarden

In Nieuws by Harry van Wilsem / 4 november, 2014 / 0 Comments

per 1 januari 2015

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energie neutraal zijn. Op 1 januari 2015 wordt een tussenstap gezet om (bijna) energie neutraal te bereiken.De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor woningen wordt aangescherpt naar 0,4. De EPC-eisen voor utiliteitsgebouwen worden 50% aangescherpt ten opzichte van het niveau van 2007. Daarnaast worden er hogere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw.

Voor het realiseren van een EPC ≤ 0,4 kunnen diverse bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden getroffen. Denk hierbij onder andere aan de thermische schil, het verwarmings- en tapwatersysteem en energiezuinig ventilatiesysteem. Het combineren van bouwkundige en installatietechnische maatregelen leidt tot een optimaal energieconcept.

Het ontwerp van een energiezuinige woning start met een optimaal zon georiënteerd ontwerp, een goede thermische schil, een luchtdichte schil, het nauwkeurig rekenen van de lineaire warmteverliezen, een energiezuinig ventilatiesysteem en het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie voor verwarming/tapwater. Aanvullend is het mogelijk de energielasten verder te verlagen door toepassing van zonne-energie in de vorm van een zonneboiler/PV-panelen.

Verschil huidige en de nieuwe eisen per 1 januari 2015:

Huidige EPC-eis Eis per 1-1-2015
Woonfunctie 0,6 0,4
Bijeenkomstfunctie 2,0 1,1
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied 2,6 1,8
Gezondheidszorgfunctie overig 1,0 0,8
Kantoorfunctie 1,1 0,8
Logiesfunctie zijnde een logiesgebouw 1,8 1,0
Onderwijsfunctie 1,3 0,7
Sportfunctie 1,8 0,9
Winkelfunctie 2,6 1,7

Thermische schil

Naast de aanscherping van de EPC-eisen voor woningen en utiliteitsgebouwen worden ook de minimale eisen aan de warmteweerstand (Rc-waarden) in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden, hoogstwaarschijnlijk, de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)

Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W

Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

De minimale Rc-waarde wordt per constructie gedifferentieerd. Oorspronkelijk was het plan om een algemene eis van Rc ≥ 5,0 m²K/W voor alle delen van de thermische schil op te nemen. De differentiatie is opgenomen omdat het kosten effectiever is om hogere isolatiewaarden toe te passen in een dak dan in een gevel of vloer. Het beperken van de energievraag door goed te isoleren vormt de basis voor een goed energieconcept.

Voor ramen en deuren wordt de eis aan de U-waarde daarentegen wat versoepeld. De huidige U-waarde eis van 1,65 W/m2K geldt momenteel op constructieniveau. Het bleek bijvoorbeeld bij de veel toegepaste schuifpuien in woningen lastig om aan de regels te voldoen. Omdat energiebesparing door de hele gebouwschil wordt bepaald, is besloten om per 1 januari 2015 de 1,65-eis te laten gelden voor de gemiddelde U-waarde. Daarbij mag de U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2 W/m2K. Voor standaard houten kozijnen met HR++ glas is dit over het algemeen geen probleem, voor ‘standaard’ aluminium kozijnen of houten stapeldorpel deuren vraagt deze eis de nodige aandacht.

 

Bron: NEN

Bron: Staatsblad 342

Bron: Nieman Raadgevende Ingenieurs

 

30 okt

Nieuwe regelgeving vergunningvrij bouwen

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 30 oktober, 2014 / 0 Comments

Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november

Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november ‘eenvoudiger’ verbouwen, aan- of uitbouwen en/of bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Met de nieuwe regelgeving bestaat er de mogelijkheid om vergunningvrije bouwwerken te plaatsen met een schuine kap en in een aantal gevallen is dit zelfs een verplichting.

De nieuwe (landelijk uniforme) regels bepalen een maximaal toelaatbare oppervlakte van bijbehorende bouwwerken (aan- of uitbouwen en bijgebouwen) bij een hoofdgebouw waarvoor niet langer een omgevingsvergunning nodig is. Daarmee wordt het ook eenvoudiger om bouwwerken en mantelzorgwoningen in de achtertuin te plaatsen, zodat bewoners bijvoorbeeld hun ouders kunnen verzorgen. Een aantal vergunningvrije bouwmogelijkheden volgens de oude regelgeving zijn hiermee niet meer mogelijk. Zo wordt het aantal vierkante meters, al dan niet vergunningvrij, bij te bouwen aan strikte regels gebonden en zijn ‘gaten’ in de voormalige wetgeving gerepareerd.

Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Die eenvoudige procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar. “Door de regels eenvoudiger te maken of ze te versoepelen geven we bewoners en bedrijven meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief. Daarmee wordt weer wat weggehakt in het ingewikkelde woud van regels, procedures en verschillende loketten”, zegt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu die samen met minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst  deze verdere vereenvoudiging mogelijk maakt. Dit besluit is van grote betekenis voor de dagelijkse praktijk.

Leegstand kantoren

Met de nieuwe regels kunnen gemeenten straks eenvoudiger en sneller aanvragen afwikkelen voor vergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan binnen bestaande gebouwen. Ook geldt dat voor tijdelijke afwijkingen tot een duur van 10 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodwinkels of noodscholen. Deze maatregel betekent een jaarlijkse besparing op administratieve lasten van 0,65 miljoen euro. Met de nieuwe regels kunnen leegstaande kantoorgebouwen ook eenvoudiger een andere maatschappelijk gewenste functie krijgen. Kantoren of andere panden kunnen op die manier sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld (studenten)appartementen of (senioren)woningen. Blok: “Een vlotte transformatie kan helpen om zowel het tekort aan woningen als het overschot aan kantoren aan te pakken.”

Vergunningvrij betekend niet regelvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen betekent dat men binnen bepaalde kaders (situering, afmetingen, gebruiksfuncties) mag bouwen zonder dat daarvoor vooraf, door middel van een vergunning, of door het vooraf moeten melden, toestemming nodig is van de overheid. Bij bouwwerken die binnen het vergunningsvrij bouwen passen wordt als het ware de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of op die plek mag worden gebouwd, de kwaliteit en de uitvoering van het bouwwerk geheel bij de opdrachtgever neergelegd. Er is geen overheidsinstantie die nog vooraf beoordeelt of beslist, dat wat de opdrachtgever wil bouwen voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit, het bestemmingsplan of de bouwverordening. Uiteraard kan wel vooraf bij de gemeente worden geïnformeerd of een gewenst bouwwerk wel of niet vergunningsvrij kan worden gebouwd. Dat is in veel gevallen zeer verstandig. Want het zou zonde zijn, dat iets wat u net hebt gerealiseerd uiteindelijk toch gesloopt moet worden.

Ondanks dat de bouwplannen niet middels een omgevingsvergunning getoetst worden door de gemeente. Betekend het niet dat er geen eisen zijn waaraan u zich moet houden. In de woningwet, het bouwbesluit, de bouwverordening en het bestemmingsplan zijn specifieke regels opgenomen, waaraan gewoon moet worden voldaan. Daarbij is het mogelijk dat u geen specifieke vergunning nodig heeft voor het bouwen, maar wel voor het gebruik. In dit geval spreken we van een omgevingsvergunning voor een andere activiteit. Denk hierbij aan het gebruik of het verplaatsen van een inrit. Ook is niet zomaar alles qua uiterlijk toegestaan. Hiervoor is er een excessenregeling, wanneer bouwwerken in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand, kan de eigenaar worden aangeschreven het bouwwerk verplicht en onder dwang aan te passen.

Waarom wel een architect

Indien u (ver)bouw plannen heeft, is het zeker aan te raden zelf vooronderzoek te doen of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn te realiseren. Komt u er niet uit, dan kan een architect uw wensen inventariseren en onderzoeken of dit vergunningsvrij te realiseren is. In veel gevallen, of met een kleine aanpassing, hoeft geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Architectenbureau’s (BNA) hebben de kennis en kunde in huis om uw bouwwensen te vertalen naar concrete bouwplannen die aan de eisen en bouwregelgeving voldoen. Dit bespaart u procedure tijd  en geld, aangezien u dan ook geen vergunningleges hoeft te betalen en ontwijkt u soms vervelende discussies met gemeente en/of welstand. Kortom vergunningsvrij bouwen scheelt tijd en geld. Wanneer wel een omgevingsvergunning noodzakelijk is, kan een architect u ook hierover stapsgewijs adviseren.

Omgevingswet

De nieuwe regels zijn tot stand gekomen in goed overleg met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland. Met de wijzigingen wordt een groot aantal gemeentelijke wensen gerealiseerd. De maatregelen zijn een voorloper van de nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten moet vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet 1988.

 

Wilt u meer weten? 

Wij bieden standaard 1 uur gratis en bovendien vrijblijvend advies op maat, bij u op locatie thuis, op kantoor, of in onze ontwerp studio.

 

Nieuwe regels per 1 november 2014.

Meer informatie over vergunningvrij bouwen.

Bron: Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

04 sep

UITNODIGING donderdag 25 september 2014

In BouwenNH2.0,EnergieK,Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 4 september, 2014 / 0 Comments

brancheorganisaties

 

Wat:           Duurzame bouwinitiatieven van collega-bedrijven

Waar:         Locatie rondom Alkmaar, nog te bepalen

Wanneer:   Donderdag 25 september 2014, ontvangst vanaf 14.30 uur, aanvang 15.00 uur

Wie:           Partijen die zich richten op het energiezuiniger maken van de gebouwde omgeving

 

ENERGIEZUINIG MAKEN VAN WONINGEN EN GEBOUWEN

Technisch kan het en financieel kan het uit; op dit moment wordt op verschillende plekken in Nederland hard gewerkt aan woningen en gebouwen die geen energierekening meer hebben.

Ook in Noord-Holland hebben een aantal bedrijven zich hierop gestort. Inspelend op allerlei ontwikkelingen zoals het Energie Prestatie Certificaat, de woonlastenbenadering bij hypotheekverstrekking zien zij kans hiermee nu al succesvol te zijn. En dat zijn niet alleen de grote bouwbedrijven…

Drie van deze bedrijven komen op 25 september 2014 aan het woord. Zij zijn direct betrokken bij de realisatie van de zeer zuinige EC Garantwoning.

…het project is in zeer korte tijd neergezet en is buitengewoon energiezuinig. Wooncompagnie gaf als eerste opdracht tot het realiseren van nieuwbouwwoningen volgens dit flexibele bouwconcept…

20140903 uitnodiging bijeenkomst BouwenNH2-0 dd 25 sept 2014

 

PROGRAMMA 25 september 2014

14.30 uur Ontvangst

15.00 uur Welkomstwoord

15.05 uur Inleiding door Ton Borst, Netwerk: BouwenNH2.0

15.15 uur Martin Vos, adjunct-directeur VBK Noord-West in Schagen, bouwer

15.40 uur Marc Kok, directeur Energie Service Noord West, techniek

16.05 uur Paul Stegers Hoofd Vastgoedbeheer van  Wooncompagnie, opdrachtgever

16.30 uur Discussie en borrel

17.30 uur Einde

 

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via info@bouwenNH2punt0.nl. De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedraagt €20,- excl. btw pp. Een voorwaarde is wel dat u lid bent van het Netwerk: BouwenNH2.0. Bent u nog geen lid, meldt u zich dan snel aan via bovenstaand mailadres. Lidmaatschap aan het netwerk bedraagt €100,- excl. btw per jaar, ongeacht bedrijfsgrootte of type bedrijf. Meldt u zich ook aan voor onze groep op www.linkedin.com: BouwenNH2.0 waar u meer informatie aantreft over onze activiteiten.

01 sep

Laag BTW-tarief op verbouwingen verlengd

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 1 september, 2014 / 0 Comments

KoZ+AoZ-28082014

Advertentie Alkmaar op Zondag en Kennemer op Zondag, 31 augustus 2014.

Project dakopbouw Heemskerk.

04 jul

Opbouw Heemskerk vordert gestaag

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 4 juli, 2014 / 0 Comments

In Heemskerk wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuwe dakopbouw op een, op de garage geschakelde, vrijstaande woning.

Vanuit de opbouw en het dakterras is er een spectaculair uitzicht over park Assumburg.

Aannemer: Pieter de Boer

Ontwerp & Bouwbegeleiding: Van Wilsem & Cabri

Klik hier voor meer project informatie.

23 jun

Bouwkundig onderzoek Conquista

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 23 juni, 2014 / 0 Comments

Stichting Conquista in Nood

Donateurs en bedrijven: dank voor de steun!

Ook de komende jaren hopen wij te mogen rekenen op de steun van donateurs en bedrijven, om het zo broodnodige achterstallig onderhoud van Conquista te verwezenlijken. Afgelopen jaar stond in het teken van het verhelpen van allerlei lekkages en ook gebeurde het nodige schilderwerk.

Dit jaar staat in het teken van veiligheid en zal het accent liggen op de wat ouder wordende elektriciteitsvoorziening. Daarnaast is er een bouwkundig onderzoek gedaan, dit om precies te weten wat er de komende jaren moet gebeuren. Dit met dank aan Van Wilsem & Cabri Architectuur en Management, gevestigd aan de Rijksweg 102 in Limmen. Zij hebben dit als sponsoring aan Conquista aangeboden.

Namens het bestuur van Stichting Conquista in Nood willen wij alle donateurs en de bedrijven die aan het Conquista golftoernooi meededen nogmaals hartelijk bedanken. Wij spreken de hoop uit dat we de komende jaren ook weer op jullie mogen rekenen. Overigens is het golftoernooi dit jaar op zaterdag 4 oktober, wederom op golfclub Heiloo. Aanmeldingen en info bij Hans Kerssens of Bouke de Boer.

De bedrijven die in 2013 als sponsor meededen:
BDO – GP Groot – Kerssens Luchtbehandeling – Driessen Vastgoed BV – Co Limmen – Valkering De Graaf Accountants – NTI NLP.

Artikel: LOV krant – juni 2014 – De krant van Ondernemend Limmen
28 mei

Advertentie 1 juni 2014

In Klanten by Harry van Wilsem / 28 mei, 2014 / 0 Comments

KoZ+AoZ-27052014-def-5-A6

31 mrt

Zaterdag 5 april is het NVM open huizen dag

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 31 maart, 2014 / 0 Comments

Uw droomhuis gevonden, maar zijn er nog wat aandachtspuntjes?

banner

 

 

 

Wellicht kunnen wij u helpen?

Wij bieden u 1 uur gratis vrijblijvend advies.

U kunt bij ons terecht met allerlei vragen over uw huidige of toekomstige woning en/of bedrijfspand. Samen inventariseren we uw wensen en geven wij uitleg over vergunningen, (ver)bouwen en welstandseisen. Wij kunnen u advies geven over interieur, nieuw- en verbouw plannen, ontwerp en bouwbegeleiding vraagstukken.

Ook als u nog geen concrete plannen heeft is dit een handige manier om eens te kijken of u meer uit uw huidige of toekomstige woning en/of bedrijfspand kunt halen.

  • Hoe kunt u uw woon- en/of (thuis)werkplezier vergroten?
  • De uitstraling verfraaien?
  • Verhoging van het wooncomfort realiseren? (Geen tocht of koude voeten.)
  • Een verlaging van de energierekening realiseren?
  • Uw woning toekomst en wellicht levensloop bestendig maken?
  • Problemen als geluidsoverlast, vervelend licht, of een onaangenaam leefklimaat aanpakken?

Kortom een laagdrempelige gelegenheid voor een gratis, maar bovenal vrijblijvend gesprek.

 

Juist nu een bestaand huis kopen en verbouwen

Profiteer van de verlaagde overdrachtsbelasting, waardoor de kosten koper nu slechts 4 a 5% bedragen. Ook geldt dit jaar nog het verlaagde 6% BTW-tarief op arbeid bij verbouwingen en renovatie van bestaande woningen. Zie https://www.vwenca.nl/6-btw voor meer informatie.

De eerstvolgende NVM Open Huizen Dag op zaterdag 5 april 2014 biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt u tussen 11.00 en 15.00 uur veel huizen zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Een goede kans om u breed te oriënteren.

Direct een woning zoeken?
Kijk op Funda welke huizen meedoen met de NVM Open Huizen Dag (Open Huizen route) en stippel uw route uit.

 

Bouw of Verbouw plannen? Bij ons krijgt uw idee vorm.

Kijk voor meer informatie op: https://www.vwenca.nl/1-uur-gratis-advies
Of zie onze advertentie in de NH Wonen en maak een vrijblijvende afspraak.

Bron: NVM Open Huizen Route | NVM Open Huizen Dag.