Nieuws - Pagina 3 van 6 - Van Wilsem & Cabri

27 jul

Uitbreidingsplannen Duynkant krijgen concrete vorm

In Klanten,Nieuws by VWENCA / 27 juli, 2016 / 0 Comments

Op 28 juli heeft een deel van de bouwcommissie van Oud-Castricum overleg gehad met het architectenbureau Van Wilsem & Cabri uit Limmen over de nadere uitwerking van de schetsplannen voor uitbreiding van het gebouw De Duynkant. Inmiddels zijn de eisen en wensen van de werkgroep door de architect gedetailleerd op een aantal varianttekeningen aangegeven. De volgende stap is het definitief begroten van de bouwkosten door het bouwbedrijf AC Borst Bouw.

Vooropgesteld dat de kosten passen binnen ons budget, zullen de plannen in de tweede helft van september worden gepresenteerd aan de leden van de werkgroep. Daarna kan het vergunningstraject  bij de gemeente worden gestart.

Nieuwe giften zijn nog altijd van harte welkom op rekeningnummer NL38 RABO 0311905684.

 

Tekst: Bestuur stichting Werkgroep Oud Castricum

 

Bij de foto: v.l.n.r. de architecten Harry van Wilsem en René Cabri, penningmeester Gerard Veldt en voorzitter Peter Sibinga. (foto Hans Boot)

15 jun

Toekomstbestendig wonen

Duurzame Wijken Castricum

 

Als adviseur levensloopbestendigheid of toekomstbestendig wonen is Van Wilsem & Cabri betrokken bij het project Duurzame Wijken Castricum. Hiervoor hebben wij uit naam van CALorie woningscans uitgevoerd in vier verschillenden woningtypen in de wijk Molendijk.

Bent u niet één van de gelukkigen die een gratis scan van CALorie heeft gewonnen, maar wilt u wel weten wat er bij uw woning mogelijk is op het gebied van levensloopbestendig wonen eventueel gecombineerd met energie besparing.

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via de e-mail of maak telefonisch een afspraak. In nauwe samenspraak met de gemeente en CALorie kunnen wij u adviseren en op weg helpen naar een toekomstgerichte woning.

TOEKOMSTBESTENDIG WONEN

Want de tijden zijn veranderd: langer thuis wonen wordt gestimuleerd, opvang van ouderen in een instelling wordt beperkt. Niet alles wordt als vanzelfsprekend meer vergoed. Waar mogelijk moet u zelf (voortijdig) maatregelen nemen en afspraken maken voor de toekomst.

Dit houdt in dat we tijdig moeten denken over de toekomst:
“Is mijn woning, wanneer ik ouder ben, nog net zo prettig als nu? Kan ik dan nog douchen in bad, of moet ik nu al mijn badkamer aanpassen met inloopdouche of dito -bad?
Een ‘steunbeugel’ op het toilet, of dat zitje onder de douche zijn eigenlijk nu al best wel handig. Ook voor een jong gezin, zeker als ze er stoer en modern uit zien.
Wellicht heb ik over 10 jaar een traplift nodig, moet ik daar nu alvast een spaarpotje voor aanleggen? Of maak ik met de uitbouw die ik nu graag wil voor meer levensruimte, de woning gelijktijdig geschikt om met een eenvoudige aanpassing volledig gelijkvloers te kunnen wonen? Daarmee is de investering voor nu, gelijk een investering in de toekomst.”

Uw woning levensloopbestendig maken is een ideale combinatie om uit te voeren samen met energiebesparende maatregelen. Door er nu voor te zorgen dat de woning zuinig omgaat met energie, het wooncomfort wordt verhoogd en levensloopbestendig wordt. Weet u zeker dat u onder normale omstandigheden tot in lengte van dagen nog steeds in de woning kunt blijven wonen, ook bij eventuele problemen met de gezondheid en/of ouderdomsklachten. U kunt ongelukken voor zijn, door nu al aan risicobeheersing en comfort te denken, want dat is wat toekomstbestendig wonen eigenlijk inhoudt.

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN -2-HD

HET PROJECT

De gemeente Castricum heeft als onderdeel van een regionaal aangevraagde en toegekende provinciale subsidie het plan om gedurende twee jaar in vier woonwijken intensief te werken aan een combinatie van duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Dit project past goed bij allerlei projecten die CALorie reeds deed en op dit moment uitvoert op het gebied van het verduurzamen van bestaande woningen. CALorie wil graag in samenwerking met bewoners, lokale bedrijven, gemeente en experts deze kans tot versnelling in de verduurzaming aangrijpen. We beginnen met de wijk Molendijk, althans het zuidelijke deel ervan. We kozen deze wijk omdat het woningbestand relatief homogeen is en er in principe veel verbeterd kan worden op de gebieden energie en langer wonen. Het gaat om ongeveer 400 woningen. Let op: hoe meer mensen meedoen, hoe goedkoper de maatregelen worden – enthousiasmeren van buren kan dus gunstig uitpakken!

ONDERZOEKEN

Speciaal voor Molendijk hebben we twee soorten diepgaande onderzoeken uit laten voeren in vier verschillende woningtypen. Deze onderzoeken, op de gebieden energie en levensloopbestendigheid, zijn in anonieme versies hier beschikbaar. Zodat iedereen voor zijn/haar eigen huis op verstandige basis keuzes kan maken voor allerlei aanpassingen. De Loet; Wisseven [komt]; Het Wamellant. [de vierde komt nog]

BROCHURES

Voor zonnepanelen hebben we besloten de reeds bestaande gemeentebrede Lokale Actie Zonnepanelen opnieuw te gebruiken, maar dan aangepast speciaal voor de wijk. Zes lokale installateurs doen weer mee, zonnepanelen komen extra gunstig van Libra Energy. Lees hier de brochure voor zonnepanelen. Hoe het precies met de BTW-teruggave gaat kunt u hier lezen.

Voor alle andere maatregelen kunt u terecht bij aannemers AC Borst Bouw, Casmond en Woonteam. Hier is hun folder met speciale aanbiedingen voor Molendijk. U kunt uw aannemer direct laten weten (bijvoorbeeld per mail) waar u een vrijblijvende offerte voor wilt hebben. Naam, adres, telefoonnummer (en mailadres) zijn dan nodig. Erg handig als u ook CALorie op de hoogte houdt van a) de aanvraag en b) eventuele ondertekening van de offerte(s); aan manuel@calorieenergie.nl. Want dan kunnen we helpen tellen hoeveel mensen in de wijk meedoen; wat weer belangrijk is voor de collectiviteitskortingen. Over de kortingen leest u in de brochures. U kunt ook een inschrijfformulier downloaden en gebruiken voor de aanvraag.

Tekst: CALorie | Project website | Gemeente Castricum |

10 jun

Langer comfortabel thuis wonen

CALorie en gemeente starten campagne “Duurzame Wijken Castricum

calorieengemeentestartencampagneduurzamewijkencastricum_1castricum

NVC – 8 juni 2016 – pagina 39

CASTRICUM – Het verduurzamen én levensloopbestendig maken van je woning: een combinatie die je niet zo snel maakt. En dat terwijl lokale energiecoöperatie CALorie het juist als een heel logisch duo ziet. Samen met de gemeente starten zij een campagne, waarin woningen in de wijk Molendijk onderzocht worden op kansen en mogelijkheden op het gebied van het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woning. ‘Langer comfortabel wonen’ is de slogan.

Deskundigen Harry van Wilsem (VWENCA – Bouwmeesters pur sang) en Huib Visser  (EPA-id) zijn op initiatief van CALorie en de gemeente druk bezig met het scannen van een viertal woningen in de wijk Molendijk. Visser richt zich hierbij op het energieaspect, terwijl Van Wilsem meer naar de levensloopbestendigheid kijkt. “De combinatie kan erg interessant zijn”, vertelt Visser. “Neem bijvoorbeeld een uitbouw. Als je toch al bezig bent met verbouwen, kun je ook kijken naar energiebesparende maatregelen zoals isolatie en het plaatsen van een zonneboiler.” Van Wilsem vult hem meteen aan: “En je kunt dan gelijk kijken naar levensloopbestendigheid. Je kan denken aan vrij eenvoudige dingen als het verlagen van een drempel. Maar je kan ook denken aan het dusdanig indelen van die ruimte, dat je op de langere termijn bijvoorbeeld gelijkvloers kunt gaan wonen.”

“Combinatie verduurzamen en levensloopbestendig maken van woning is erg interessant”

Van Wilsem merkt dat veel mensen helemaal niet bezig zijn met het levensloopbestendig maken van hun woning. “Het is iets waar mensen pas over nadenken als ze slechter ter been worden. Maar het is natuurlijk hartstikke zonde als je een aantal jaar daarvoor je huis al verbouwd hebt, en het dan nu nog een keer moet gaan doen. Hetzelfde geldt voor verduurzaming. Visser: “Er zijn mensen die echt honderden euro’s per jaar kunnen besparen, alleen maar door bijvoorbeeld hun gevel te isoleren.”

Adviezen

Er is gekozen om vier woningen uitgebreid te scannen. Deze woningen zijn representatief voor de woningen die in de wijk staan, wat betekent dat iedere buurtbewoner kan profiteren van de adviezen. De resultaten van het onderzoek worden met bewoners van de Molendijk besproken tijdens een informatieavond op 14 juni.  De bevindingen zijn leidend bij het aanbod van maatregelen die CALorie samen met enkele buurtbewoners nu aan het organiseren is. Bewoners van de Molendijk kunnen zich vanaf 14 juni tot 14 juli aanmelden om aan de slag te gaan met hun woning; hoe meer maatregelen op energie en/of levensloopbestendigheid, hoe goedkoper het voor iedereen wordt. CALorie vervolgt in de herfst het project in een andere wijk, in een andere kern.

tekst: Laurette Levi | Nieuwsblad van Castricum | Dichtbij.nl

30 dec

2016 het jaar van uw dromen?

In Bouwmeesters pur sang,Klanten,Nieuws by VWENCA / 30 december, 2015 / 0 Comments

2016 het jaar van uw dromen

09 dec

Advertentie november

In Klanten,Nieuws by VWENCA / 9 december, 2015 / 0 Comments

KoZ + AoZ 26112015

28 sep

Advertentie September

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 28 september, 2015 / 0 Comments

KoZ + AoZ 24092015

22 mei

Fijn en (zonnig) Pinksterweekend!

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 22 mei, 2015 / 0 Comments

KoZ + AoZ 20052015 - V2

23 apr

De kroon op uw woning

In Nieuws by Harry van Wilsem / 23 april, 2015 / 0 Comments

Advertentie 15042015 Koningsdag

08 apr

Financiering van integrale bouwconcepten

In BouwenNH2.0,Nieuws by Harry van Wilsem / 8 april, 2015 / 0 Comments

Afbeelding1

KVK etc

SAVE THE DATE: 30 april 2015 – 15.00 uur

Wat:
Waar:
Wanneer:
Voor wie:
Bijeenkomst “Financiering van integrale bouwconcepten voor duurzaam wonen”
Grand Café Restaurant Koekenbier // Kennemerstraatweg 16 // 1815 LA   Alkmaar
Donderdag 30 april, ontvangst vanaf 14:30 uur, aanvang programma 15:00 uur
Partijen in de bouwketen die zich richten op het energiezuiniger maken van woningen.


Financiering van integrale bouwconcepten voor duurzaam wonen

Welke regelingen voor duurzame renovatie en energie in de gebouwde omgeving zijn er en hoe kunt u daar gebruik van maken?

In de nieuwbouw zijn duurzaam wonen concepten zoals passief wonen en nul-op-de-meter zich al aan het ontwikkelen als de standaard. Ook in de renovatie markt zijn de eerste pilots succesvol afgerond. Denk aan Energieneutrale huizen van Urgenda op Texel of de pilot van woningbouwcorporatie Woonwaard in Heerhugowaard. Als ondernemer in de bouw- en installatiesector wordt u steeds meer uitgedaagd om ook met integrale oplossingen te komen voor duurzaam wonen.

Op donderdag 30 april a.s. organiseren wij samen met de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Holland een interactieve bijeenkomst waar u hoort welke mogelijkheden er zijn om dit soort nieuwe concepten te financieren. Vanaf de idee-fase, tot onderzoek en ontwikkeling, naar pilots en demo’s en uiteindelijk opschaling in de markt.
Na een plenair deel over de financieringsmogelijkheden en een praktijkvoorbeeld van een succesvolle financiering is er volop gelegenheid om in zogenaamde break-out sessies onder leiding van deskundigen uw vragen te stellen en te sparren

Het definitieve programma, inclusief een flyer met relevante financieringsregelingen volgt zo spoedig mogelijk!

Aanmelden
U kunt zich alvast aanmelden voor deze bijeenkomst bij Netwerk: BouwenNH2.0 via info@bouwennh2punt0.nl. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis, reageer snel er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Een voorwaarde is wel dat u lid bent van het Netwerk: BouwenNH2.0.

Bent u nog geen lid, meldt u zich dan snel aan via bovenstaand mailadres. Lidmaatschap aan het netwerk bedraagt €100,- excl. btw per jaar, ongeacht bedrijfsgrootte of type bedrijf.
Als u nu voor het eerst deelneemt aan een activiteit van BouwenNH2.0 dan geldt deze voorwaarde (nog) niet.

Meldt u zich ook aan voor onze groep op www.linkedin.com: BouwenNH2.0 waar u meer informatie aantreft over onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Namens Netwerk: Bouwen NH 2.0

Krijn Smallenburg

Het Netwerk: BouwenNH2.0 wordt ondersteund door:

Afbeelding3

07 apr

‘Van A tot Z ontzorgen!’

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 7 april, 2015 / 0 Comments

Van Wilsem & Cabri: Bouwmeesters pur sang

advertentie KoZ-AoZ-01042015-150dpi

LIMMEN – Architectuur en management op hoog niveau. Expert bouwmeester René Cabri en Architect Harry van Wilsem hebben de kennis in huis om voor de klant alle zorg uit handen te nemen tijdens het ontwerp- en bouwproces. Vanaf de eerste schets tot en met de oplevering en nazorg zijn zij het aanspreekpunt.

Volgens René Cabri is vooral de brede oriëntatie kenmerkend voor het bureau. Voor zowel de particulier als de professional hebben zij de kennis en kunde in huis om een perfect passend ontwerp te realiseren. Niet alleen bouwkundig, maar ook installatietechnisch en procedureel heeft het bureau veel ervaring. Zo is het bureau nauw betrokken bij het energie zuinig maken van bestaande woningen. Ook op het gebied van vergunningvrij bouwen zijn zij de ideale partner. Op de website www.vwenca.nl staat een diversiteit aan projecten. Daarnaast kan men het bureau volgen op de diverse sociale media kanalen.

Bron: Alkmaar op Zondag – Kennemer op Zondag – 5 april 2015 Rodi Media